Årbok 2 - 1980

Side 9:

Landets eldste grunneierlag. (Oscar Besserud)

Historikk om Fåberg Østsides Jakt- og Fiskeforening ved 100-årsjubiléet.

Side 17:

Avtalen om Fåberg Østfjell enestående i Norge? (Ola Matti Mathisen)

1969-avtalen med Staten om anerkjennelse av privat eiendomsrett og FØJFs disposisjonsrett til jakt og fiske.

Side 21:

Bjønnjakt i Vestfjellet. (Olav Hovland)

Om drivjakt på bjørn ved Skjellbreia i 1865, og ved Sjoghaugen i 1902.

Side 25:

38 ulver avlivet i Fåberg i en 80-årsperiode. (Ola Matti Mathisen)

Aksel Hattestads jakt-statistikk fra slutten av 1700-tallet og fremover.

Side 29:

Jakt på skogsfugl og hare i 1930-årene. (Per Engh)

Beretning fra småviltjakt i de bynære skogsområdene.

Side 33:

Da 50 tiurer spiste blåbær på samme flekken. (Ola Matti Mathisen)

Intervju med Ivar Aasen fra Nordre Ål om småviltjakt i hans ungdom.

Side 37: 

Revelaget i Lillehammer. (Espen Linberg)

Om «revekrigen» i 1950-årene – og «Revejaktvisa».

Side 41:

Jakthunder i Lillehammer. (Espen Linberg)

Historikk om fugle-, hare- og elghunder knyttet til Lillehammer og omegns jeger- og fiskerforening.

Side 47:

Lågåsildfisket. (Espen Linberg)

Historikk og betydning, fiskemåter og salg.

Side 53:

Ørretfisket i teinlaget. (Espen Linberg)

Opptil 20 teiner fra Hølsauget til Hunderfossen fram til reguleringen på 1960-tallet. Teknikk og omfang.

Side 57:

Mesnaelvas navn. (Ola Matti Mathisen)

Gjennomgang av navn på fosser og høler ved hjelp av Gustav M. Norman og Edvard B. Olsen.

Side 61:

Mesnaelva. (Thorleif Imerslund)

Om fiske og regulering av Mesnaelva. Anekdoter om kjentfolk langs elva.

Side 73: 

300 år lang tvist om grensen mot Ringsaker. (Ola Matti Mathisen)

Striden om fisket i Stuva mellom Melsjøen og Kroksjøen.

Side 77:

Reinaråket – kulturminne fra Fåberg til fjells. (Ola Matti Mathisen)

Vandring med Oscar Besserud fra Besserudgrenda gjennom Gropmarka til Reinsvatnet.

Side 83:

Reinsvatnet ble kjøpt av Kongen i 1726. (Ola Matti Mathisen)

Fiske i og rettighetsstrid om Reinsvatnet.

Side 87:

Er du itte fornøgd med årsmøtet?  (Sverre Høstmælingen)

Anekdote fra årsmøte i FØJF.

Side 89:

Fisket var hans liv...  (Ola Matti Mathisen)

Om Johannes Farveriet, storfisker i Reinsvatnet og Lågen, som døde i 1958.

Side 93:

Oppsynstjeneste dengang folk var mindre lovlydige. (Sverre Høstmælingen)

Et 40-årsminne fra tiden om oppsynsmann.

Side 97:

Fjelloppsynsmannen – en viktig person for skog, vilt og fisk. (Espen Linberg)

Intervju med Arnulf Lund og Arne Finsveen, oppsynsmenn på hhv. vest- og østsiden.

Side 101:

Vi må fremme jakt- og fiskemulighetene. (Ola Matti Mathisen)

Intervju med Oddmund Rugsveen, formann i FØJF.

Side 105:

Okkupasjonstiden – neste store oppgave. (Ola Matti Mathisen)

Intervju med Anita Smestad om neste års årbok.

Side 109:

Fornem villaarkitektur i Lillehammer. (Ole Rønning Johannesen)

Særlig om Magnus Poulssons og Arnstein Arnebergs villaer.

Side 116:

Små endringer, stor skade. (Willy Sveen)

Arkitektens vurderinger ut fra Lillehammers sentrums- og bevaringsplan. Mange illustrasjoner med kommentarer.

Bestilling av boken

Dersom du ønsker å bestille denne boken kan du benytte skjemaet i venstre kolonne (eller i bunnen dersom du bruker mobil) på denne siden. Skal du bestille flere forskjellige bøker kan det være raskere å benytte vårt bokbestillingsskjema. Det er muligheter for kvantumsrabatter ved kjøp av flere bøker. Se prislisten.
Dersom du vil bestille fra skjemaet på denne siden så fyll ut navn, postadresse, epostadresse og mobilnummer. Er du medlem av historielaget så kryss av for det. Eventuelle andre beskjeder kan du skrive i meldingsfeltet. Boktittelen legges til automatisk ved sending så det er ikke nødvendig å skrive den i meldingsfeltet. Det er viktig at du oppgir epostadresse og mobilnummer slik at vi kan komme i kontakt med deg dersom det er noen uklarheter. Dessuten brukes mobilnummeret av posten for å sende melding til deg angående pakken.


Bestill denne boken

Se prislisten.

Årbok 2 - 1980
Melding

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

God sommer

Historielaget ønsker dere alle en riktig god sommer. Nyt denne lyse tida med finværet (eller regnværet!).

Les mer om God sommer

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA