Ådne Norheim (red.): Å, jeg vet en seter.
Setrene i Fåberg og Lillehammer

Å jeg vet en seter

ISBN 978-82-90385-75-5

Etter flere års arbeid ga Fåberg og Lillehammer historielag i 2017 ut boka om setrene i Fåberg. Boka har stort format (A4) og 256 sider, ca. 400 bilder hvorav ca. 300 er i farger, mange tatt med drone. Det er 30 kart, og oversiktskart på forsatsen (vestsida) og baksatsen (østsida).

To hoveddeler:

  • en temadel på ca. 100 sider er artikler knyttet til seterdrift og seterliv
  • en seterdel på ca. 130 sider der 230 setrer er beskrevet, hvorav 210 i Lillehammer (gamle Fåberg) og 20 i andre kommuner, men eid av garder i Lillehammer.

Det ble samla inn mye opplysninger 2007-2008. Etter oppmoding fra Ole H. Rønningen starta historielaget i 2013 arbeidet med å bearbeide opplysningene og å samle annet stoff, og etter hvert trådte Ådne Norheim til som redaktør og prosjektleder. Hovedbidragsyterne er – foruten redaktøren og Ole H. Rønningen – Tore Bjørnsgaard (østsida), Jarle Bergsjordet og Inger Elisabeth Fryjordet (vestsida), Terje Holen (fellessetrer m.m.), fotografene Kjetil Rolseth og Jarle Johansen, og medarbeiderne Kari Brennum og Marit Norheim.

Innholdsfortegnelse:

Side 5:

Forord, Takk, Innhold, Innledning

Side 11:

Setring i historisk perspektiv (Ole H. Rønningen og Ådne Norheim)

Side 18:

Seterarbeid i 1870- og 80-åra (Karen Storsveen forteller til Edvard Grimstad)

Side 22:

Bygging og vedlikehold på setra (Ole H. Rønningen)

Side 28:

Seterreisa (Ådne Norheim)

Side 32:

Produksjon på setra (Gina Simenrud i samtale med Ole H. Rønningen)

Side 38:

Seterslåtten (Kristen Simenrud og Ådne Norheim)

Side 44:

Budeia (Ådne Norheim)

Side 51:

Seterbøker

Side 60:

Seterregnskap og (side 62) Osteleveransen

Side 63:

En rettssak i 1731 (Ådne Norheim)

Side 67:

Annen bruk av utmarka (hogst, fløting, dambygging, kanalbygging, mineralutvinning, jakt og fangst, fiske, annen sanking, turisme og sport, av Ådne Norheim)

Side 74:

Veger og råk – i Vest og på Kjølene (Jarle Bergsjordet), og i Øst (Tore Bjørnsgaard)

Side 82:

Torpavegen – vegen over åsen (Inger Elisabeth Fryjordet)

Side 86:

Hulder og troll (Ådne Norheim)

Side 92:

Kirke i setergrenda (Nordseter fjellkirke, av Ådne Norheim)

Side 94:

Merkedager (Ådne Norheim)

Side 99:

Offersteinen på Kinna

Side 100:

Seterminne (Olaf Myhren)

Side 101:

Byjentas seterminner. Barndommens seter- og hytteliv på Nysetra 1948-60 (Anne Lise Breivik)

Side 104:

Den tradisjonelle seterdriftas tilbakegang (Even Gaukstad)

Side 107:

Setrenes framtid (Terje Holen m.fl.)

Side 110:

Bildekavalkade

Side 113:

Fåberg Vestfjell (de enkelte setrene)

Side 156:

Kjølene (Saksumdalskjølen, Rukkjølen, Kinnkjølen og Bakseterkjølen, de enkelte setrene)

Side 179:

Fåberg Østside (de enkelte setrene)

Side 220:

Setrer utenfor Lillehammer (Øyer, Gausdal, Nordre Land og Ringebu)

Side 233:

Fellessetrer (Terje Holen)

Side 239:

Gunnar Grue – Fellessetrenes far, Småbruksvandrelærer og herredsagronom (Terje Holen)

Side 240:

Fordyrkingslag i Fåberg (Terje Holen)

Side 243:

Gardsregister og tilhørende seter

Side 248:

Setergrender og setrer omtalt i boka (register)

Side 251:

Gårdsnavnenes betydning

Det skjer:

05.10.2022:
Kveldsseminar på biblioteket kl. 19: Skolerevolusjon i Fåberg: Fra omgangsskole til fastskole og fra fattigskole til folkeskole
v/Trond Feiring.

19.10.2022:
Kveldsseminar på biblioteket kl. 19: Nytt om Lillehammerkuppet og drapet på lillehamringen Kai Holst i 1945
v/Tore Pryser.

06.11.2022:
Lansering av årboka på Kirkesenteret kl. 17.

Lederen har ordet

Historielaget står på

Det er fortsatt sommer og folk er ofte travle med sommeraktiviteter. Likevel er det mye som foregår i historielaget. Vi har nettopp fått Per Richard Bærøe til å lese inn sin fortelling om Polti-Larsen og Pipe-Larsen i studio, dette er to kjente og markante skikkelser i Lillehammers historie.

Les mer om Historielaget står på

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA