Å, jeg vet en seter.
Setrene i Fåberg og Lillehammer

Å jeg vet en seter

ISBN 978-82-90385-75-5

Etter flere års arbeid ga Fåberg og Lillehammer historielag i 2017 ut boka om setrene i Fåberg. Boka har stort format (A4) og 256 sider, ca. 400 bilder hvorav ca. 300 er i farger, mange tatt med drone. Det er 30 kart, og oversiktskart på forsatsen (vestsida) og baksatsen (østsida).

To hoveddeler:

  • en temadel på ca. 100 sider er artikler knyttet til seterdrift og seterliv
  • en seterdel på ca. 130 sider der 230 setrer er beskrevet, hvorav 210 i Lillehammer (gamle Fåberg) og 20 i andre kommuner, men eid av garder i Lillehammer.

Det ble samla inn mye opplysninger 2007-2008. Etter oppmoding fra Ole H. Rønningen starta historielaget i 2013 arbeidet med å bearbeide opplysningene og å samle annet stoff, og etter hvert trådte Ådne Norheim til som redaktør og prosjektleder. Hovedbidragsyterne er – foruten redaktøren og Ole H. Rønningen – Tore Bjørnsgaard (østsida), Jarle Bergsjordet og Inger Elisabeth Fryjordet (vestsida), Terje Holen (fellessetrer m.m.), fotografene Kjetil Rolseth og Jarle Johansen, og medarbeiderne Kari Brennum og Marit Norheim.

Innholdsfortegnelse:

Side 5:

Forord, Takk, Innhold, Innledning

Side 11:

Setring i historisk perspektiv (Ole H. Rønningen og Ådne Norheim)

Side 18:

Seterarbeid i 1870- og 80-åra (Karen Storsveen forteller til Edvard Grimstad)

Side 22:

Bygging og vedlikehold på setra (Ole H. Rønningen)

Side 28:

Seterreisa (Ådne Norheim)

Side 32:

Produksjon på setra (Gina Simenrud i samtale med Ole H. Rønningen)

Side 38:

Seterslåtten (Kristen Simenrud og Ådne Norheim)

Side 44:

Budeia (Ådne Norheim)

Side 51:

Seterbøker

Side 60:

Seterregnskap og (side 62) Osteleveransen

Side 63:

En rettssak i 1731 (Ådne Norheim)

Side 67:

Annen bruk av utmarka (hogst, fløting, dambygging, kanalbygging, mineralutvinning, jakt og fangst, fiske, annen sanking, turisme og sport, av Ådne Norheim)

Side 74:

Veger og råk – i Vest og på Kjølene (Jarle Bergsjordet), og i Øst (Tore Bjørnsgaard)

Side 82:

Torpavegen – vegen over åsen (Inger Elisabeth Fryjordet)

Side 86:

Hulder og troll (Ådne Norheim)

Side 92:

Kirke i setergrenda (Nordseter fjellkirke, av Ådne Norheim)

Side 94:

Merkedager (Ådne Norheim)

Side 99:

Offersteinen på Kinna

Side 100:

Seterminne (Olaf Myhren)

Side 101:

Byjentas seterminner. Barndommens seter- og hytteliv på Nysetra 1948-60 (Anne Lise Breivik)

Side 104:

Den tradisjonelle seterdriftas tilbakegang (Even Gaukstad)

Side 107:

Setrenes framtid (Terje Holen m.fl.)

Side 110:

Bildekavalkade

Side 113:

Fåberg Vestfjell (de enkelte setrene)

Side 156:

Kjølene (Saksumdalskjølen, Rukkjølen, Kinnkjølen og Bakseterkjølen, de enkelte setrene)

Side 179:

Fåberg Østside (de enkelte setrene)

Side 220:

Setrer utenfor Lillehammer (Øyer, Gausdal, Nordre Land og Ringebu)

Side 233:

Fellessetrer (Terje Holen)

Side 239:

Gunnar Grue – Fellessetrenes far, Småbruksvandrelærer og herredsagronom (Terje Holen)

Side 240:

Fordyrkingslag i Fåberg (Terje Holen)

Side 243:

Gardsregister og tilhørende seter

Side 248:

Setergrender og setrer omtalt i boka (register)

Side 251:

Gårdsnavnenes betydning

Bestilling av boken

Dersom du ønsker å bestille denne boken kan du benytte skjemaet i venstre kolonne (eller i bunnen dersom du bruker mobil) på denne siden. Skal du bestille flere forskjellige bøker kan det være raskere å benytte vårt bokbestillingsskjema. Det er muligheter for kvantumsrabatter ved kjøp av flere bøker. Se prislisten.
Dersom du vil bestille fra skjemaet på denne siden så fyll ut navn, postadresse, epostadresse og mobilnummer. Er du medlem av historielaget så kryss av for det. Eventuelle andre beskjeder kan du skrive i meldingsfeltet. Boktittelen legges til automatisk ved sending så det er ikke nødvendig å skrive den i meldingsfeltet. Det er viktig at du oppgir epostadresse og mobilnummer slik at vi kan komme i kontakt med deg dersom det er noen uklarheter. Dessuten brukes mobilnummeret av posten for å sende melding til deg angående pakken.


Bestill denne boken

Se prislisten.

Å, jeg vet en seter.
Setrene i Fåberg og Lillehammer
Melding

Det skjer:

22.11.2023:
Kveldsseminar kl 19 på biblioteket. Forsker og prosjektleder ved Kulturhistorisk museum i Oslo, Kathrine Stene, vil fortelle om kult og bosetning på Vingrom i jernalder.

23.11.2023 og 30.11.2023:
Medlemsbutikk og møtested fra kl. 16 til kl.18 på Leseriet/biblioteket.

29.11.2023:
Kveldsseminar kl 19 på biblioteket. Øyvind Nyfløt kåserer om byplaner fra 1828.

02.12.2023 og 03.12.2023:
Julemarked på Maihaugen kl 11 - 18(17).

Lederen har ordet

Høstens bokutgivelser

Årets årbok, den 42. i rekka har kommet. Full av interessante artikler fra vårt lokalområde. Skaff deg boka og les blant annet oppveksthistorier, teaterportretter, om Nevelfjell eller om kirkestrid under krigen.

Les mer om Høstens bokutgivelser

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA