Någgå tå hurru - Fåbergmålet slik det ha vore

Någgå tå hurru

I stedet for en vanlig årbok ga historielaget i 1989 ut denne boka etter et par års arbeid av en dialektgruppe. Bokas forord lyder slik:

"Fåberg Historielag utgir en anderledes bok dette året. I et par år har en spesiell dialektgruppe bestående av eldre fåberginger vært i arbeid, ledet av Erling Linberg. Tora Kamstrup Fyksen har bearbeidet materialet pg supplert det med annet stoff.
Fåberg Historielags arbeidsområde er noe spesielt, i og med at det omfatter både en by og en gammel jordbrukskommune. Det betyr allerede i utgangspunktet store dialektforskjeller og brytninger mellom dialekter. I denne prosessen har den typiske Fåberg-dialekta vært den tapende, og er gjennom årene blitt betydelig "utvannet", spesielt i nærheten av bysentret.
Det er en viktig oppgave for et lag som vårt å ta vare på den gamle språkkulturen før det er for sent. Dette er bakgrunnen for det arbeid som nå er gjennomført.
Dette er ikke minst viktig i en tid da Lillehammer står overfor en større omformingsprosess enn noengang før, i og med tildelingen av OL 1994.
Denne boka er imidlertid ikke noe endelig produkt. Vi vil være svært glad for reaksjoner og supplerende opplysninger. Det kan gjelde andre ord og uttrykk eller eventuelle korreksjoner av de som bringes her.
Redaksjonskomitéen har utført lite når det gjelder årets bok, og står i dyp takknemlighetsgjeld overfor redaktøren av boka, Tora Kamstrup Fyksen.
De muntre tegningene er utført av Herbjørn Skogstad."

Bestilling av boken

Dersom du ønsker å bestille denne boken kan du benytte skjemaet i venstre kolonne (eller i bunnen dersom du bruker mobil) på denne siden. Skal du bestille flere forskjellige bøker kan det være raskere å benytte vårt bokbestillingsskjema. Det er muligheter for kvantumsrabatter ved kjøp av flere bøker. Se prislisten.
Dersom du vil bestille fra skjemaet på denne siden så fyll ut navn, postadresse, epostadresse og mobilnummer. Er du medlem av historielaget så kryss av for det. Eventuelle andre beskjeder kan du skrive i meldingsfeltet. Boktittelen legges til automatisk ved sending så det er ikke nødvendig å skrive den i meldingsfeltet. Det er viktig at du oppgir epostadresse og mobilnummer slik at vi kan komme i kontakt med deg dersom det er noen uklarheter. Dessuten brukes mobilnummeret av posten for å sende melding til deg angående pakken.


Bestill denne boken

Se prislisten.

Någgå tå hurru - Fåbergmålet slik det ha vore
Melding

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

Nytt år og nye muligheter

Etter et trivelig årsmøte på Fåberg i mars, er historielaget nå i gang med mye lokalhistorisk arbeid. Blant mye annet arbeider ei ny gruppe med å dokumentere Lillehammers utvikling ved hjelp av kart.

Les mer om Nytt år og nye muligheter

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA