Någgå tå hurru - Fåbergmålet slik det ha vore

Någgå tå hurru

I stedet for en vanlig årbok ga historielaget i 1989 ut denne boka etter et par års arbeid av en dialektgruppe. Bokas forord lyder slik:

"Fåberg Historielag utgir en anderledes bok dette året. I et par år har en spesiell dialektgruppe bestående av eldre fåberginger vært i arbeid, ledet av Erling Linberg. Tora Kamstrup Fyksen har bearbeidet materialet pg supplert det med annet stoff.
Fåberg Historielags arbeidsområde er noe spesielt, i og med at det omfatter både en by og en gammel jordbrukskommune. Det betyr allerede i utgangspunktet store dialektforskjeller og brytninger mellom dialekter. I denne prosessen har den typiske Fåberg-dialekta vært den tapende, og er gjennom årene blitt betydelig "utvannet", spesielt i nærheten av bysentret.
Det er en viktig oppgave for et lag som vårt å ta vare på den gamle språkkulturen før det er for sent. Dette er bakgrunnen for det arbeid som nå er gjennomført.
Dette er ikke minst viktig i en tid da Lillehammer står overfor en større omformingsprosess enn noengang før, i og med tildelingen av OL 1994.
Denne boka er imidlertid ikke noe endelig produkt. Vi vil være svært glad for reaksjoner og supplerende opplysninger. Det kan gjelde andre ord og uttrykk eller eventuelle korreksjoner av de som bringes her.
Redaksjonskomitéen har utført lite når det gjelder årets bok, og står i dyp takknemlighetsgjeld overfor redaktøren av boka, Tora Kamstrup Fyksen.
De muntre tegningene er utført av Herbjørn Skogstad."

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv