Årbok 41 - 2022

ISBN 978-82-90385-81-6

Årbok nr. 41, utgitt i 2022.

 

Side 7

Forord

Side 8

Tema: Fisk, fiske og fiskere

Side 10

Lågåsildfiske i Kolbergstugua (Nils P. Skinnerlien)

Side 18

Fiskemat på alle fat - lågåsild er supermat (Rønnaug Hovhaugholen)

Side 22

Så dregger vi på Mjøsa (Anne Jansen Backsæther)

Side 34

Lillehammer fiskeforretning (Bjørn Asmundvaag)

Side 48

Tema: Historier om hus

Side 50

Om "Blad-Pedersengården" (Henry Nordstrøm / Per Richard Bærøe)

Side 56

Fra Nybu til Stefan Frichs veg (Rønnaug Hovhaugholen / Øystein Lied)

Side 64

Tema: Krig og etterkrigsår

Side 66

Halvor Mørk og familiens krigshistorie (Asbjørn Svarstad)

Side 86

Syv jødiske skjebner (Magnhild Apeland og Nina Hildre)

Side 102

Fangenskap og frigjøring (Ivar Olsen / Edvard Berner Olsen)

Side 112

Tema: Livshistorier

Side 114

Vi som fikk muligheten (Rolf Rønning)

Side 134

Et usedvanlig liv (Arne Hove-Ødegård og Halgrim Øistad)

Side 150

Min mor var en løvetann (Kathrine Skretting)

Side 170

Tema: Kultur og politikk

Side 172

Julie Gulbranson - sosialist og rentenist (Tore Pryser / Live Sætre)

Side 178

Brøggers Guttekor (Tone Ramsøy m.fl.)

Side 200

Mannskoret Klangs Amerika-tur i 1947 (Jostein Rabben og Odd Berntsen)

Side 208

Da Gymnassamfunnet Brage fikk takkebrev fra Nansen (Geir Linberg)

Side 214

Tema: Minneord

Side 214

Ole H. Rønningen (Grethe Borgen)

 

 

Side 218

Bidragsytere

Det skjer:

20.05.2023:
Busstur til Glomdalsmuseet og Skogmuseet i Elverum, se program her.

Lederen har ordet

Vel gjennomført årsmøte

Årsmøtet for historielaget er unnagjort. 51 medlemmer deltok og protokollen fra årsmøtet blir lagt på hjemmesida under lagsdokumenter.

Les mer om Vel gjennomført årsmøte

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA