Innhold i årbok 40 (2021)

ISBN 978-82-90385-80-9

Årbok nr. 40, utgitt i 2021. 233 sider og sju hovedtemaer:

 

Side 7

Forord

Side 8

Emblemet til Fåberg og Lillehammer Historielag (Rønnaug Hovhaugholen)

Side 14

Jon Thorsrud - boktrykker og forlegger (Karen Bleken)

Side 22

Tema: Folk og steder

Side 24

En priviligert landkremmer og hans skjebne i Fåberg (Tore Bulie)

Side 34

Fredrik Colletts bruer - og andre bruer ovenfor badedammen (Thor Bjerke)

Side 44

Bergseng-gårdene. Et stykke av gamle Lillehammer (Olav Bøhmer)

Side 48

Tema: Krigshistorier

Side 50

Mat på bordet (Einar Ødegård)

Side 64

Da tyskevirus og norske mutanter herjet (Halgrim Øystad)

Side 72

Trarabu - den store fangeleiren i Søre Ål (Halgrim Øystad)

Side 88

Vårlig vandring i kontrastfylt landskap (Jorun Krukhoug Kilvær)

Side 90

Historier fra krigen (Unni Olsen)

Side 94

Tema: Profiler

Side 96

Jakten på det autentiske (Olav Egil Aune)

Side 108

Kommunisten som ble alles venn (Karen Bleken)

Side 120

Arbeidsomme hender og varme hjerter (Rønnaug Hovhaugholen)

Side 134

Tema: Arbeidsliv

Side 136

Harald Myhre Bageri og Conditori Lillehammer (Harald Myhre)

Side 140

Den store revejakta (Jorun Krukhoug Kilvær)

Side 142

Fotograffirmaet Mesna Foto (Rønnaug Hovhaugholen)

Side 148

Førstereisgutter i Sørishavet (Inger Elisabeth Fryjordet)

Side 174

Tema: Skihistorie

Side 176

Alpinsporten i Lillehammer vokser til (Jon Vegard Lunde)

Side 196

Skihytta Grendehus 1921-2021 (Mikael Finsveen og Thorstein Hernes)

Side 224

Tema: Minneord

Side 224

Ola Matti Mathisen 1942-2021 (Grethe Borgen)

 

 

Side 228

Gammelt blir nytt (Live Sætre)

Side 232

Bidragsytere i årbok 2021

Det skjer:

20.05.2023:
Busstur til Glomdalsmuseet og Skogmuseet i Elverum, se program her.

Lederen har ordet

Vel gjennomført årsmøte

Årsmøtet for historielaget er unnagjort. 51 medlemmer deltok og protokollen fra årsmøtet blir lagt på hjemmesida under lagsdokumenter.

Les mer om Vel gjennomført årsmøte

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA