Innhold i årbok 39 (2020)

ISBN 978-82-90385-78-6

Årbok nr. 39, utgitt i 2020. 238 sider og seks hovedtemaer:

 

Side 7

Forord

Side 8

Tema: Profiler

Side 10

Sverre Nyhus (1894-1985), kunstmaler, oppfinner og pølsemaker (Bjørn Asmundvaag)

Side 24

Vintermartn i Gamlevegen anno 1912 (Live Sætre)

Side 28

De tydelige spor etter Ola Teigen (1938-2019) (Live Sætre)

Side 34

Tema: Fra andre verdenskrig

Side 36

Krigsdagbøker (Halgrim Øystad)
Margit Bærøe notater 9. - 22. april 1940. Rolf Kristen Nyjordet 1940-45.  

Side 78

Tema: Erindringer

Side 80

Fjeldliv av Johannes Nordtorp (1888-1971)

Side 84

Aleksandra Kollontaj i Lillehammer (Live Sætre)

Side 92

Tema: Vinter

Side 94

«Verdens koseligste flyplass på Lillehammer» (Halgrim Øystad)
Vingnesvika 1947-50. «De vokste opp ved flystripa» (Wenche Bjørnsgaard og Egil Riis). «Lillehammer-fly 75 år i lufta».

Side 120

«Slalaam, et løb som egner sig godt for damer» (Jon Vegard Lunde)
Om slalåm og utfor i Lillehammer fra 1930-åra, i Hafjell, Gausdal, Biri, på Sjusjøen og Galdhøpiggrennet.

Side 138

Tema: Yrkesliv

Side 140

Offiserer i Fåberg kompani (Tore Pryser)
Bl. om handel av stillinger. Kompanisjefene, sosial status, løytnantene, Jørstadmoen.

Side 156

Sogneprest Lüdemann og Lillehammer menighet (Ingmar Areklett)

Side 174

Kvinner som har sydd (Rønnaug Hovhaugholen)
Syersker med utdanning i søm. Konfeksjonssyerskene. Hun sydde hjemme. Sydama på Fåberg, Helga Kristiansen. Etterord.
RETTING: På side 194 skal «Sigrun Jørstad Kristiansen og Marie Sollien husker begge sybesøk» rettes til Sigrun Jørstad Sollien og Marie Sollien - - -«.

Side 196

Lillehammer husmorskole. Historien om en nedlagt skole og et nedlagt yrke. (Jorun Krukhoug Kilvær)

Side 206

Tema: Jubiléer

Side 208

Lillehammer Hagelag 125 år (Ingvild Begg)

Side 218

DNT Lillehammer er 75 år (Ragnvald Jevne)
Før 2013: Lillehammer og Omland Turistforening (LOT)

Side 236

Bidragsytere i årbok 2020

Det skjer:

05.10.2022:
Kveldsseminar på biblioteket kl. 19: Skolerevolusjon i Fåberg: Fra omgangsskole til fastskole og fra fattigskole til folkeskole
v/Trond Feiring.

19.10.2022:
Kveldsseminar på biblioteket kl. 19: Nytt om Lillehammerkuppet og drapet på lillehamringen Kai Holst i 1945
v/Tore Pryser.

06.11.2022:
Lansering av årboka på Kirkesenteret kl. 17.

Lederen har ordet

Historielaget står på

Det er fortsatt sommer og folk er ofte travle med sommeraktiviteter. Likevel er det mye som foregår i historielaget. Vi har nettopp fått Per Richard Bærøe til å lese inn sin fortelling om Polti-Larsen og Pipe-Larsen i studio, dette er to kjente og markante skikkelser i Lillehammers historie.

Les mer om Historielaget står på

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA