Innholdsfortegnelse for årbok 38 - 2019

Årbok nr. 38, utgitt i 2019. 243 sider

ISBN 978-82-90385-77-9

Årbok nr. 38 har fire hovedtemaer.

Side 7

Forord

Side 9

Tema: Livshistorier

Side 10

Altmuligmannen i Saksumdal (Inger Johanne Smidesang Rosenvinge)

Side 20

93 år og like engesjert (Live Sætre)

Side 28

Da spanskesyken kom til Lillehammer (Cathrine Just)

Side 34

Min far Knut Ramberg - noen 100-årsbetraktninger (Jon Ramberg)

Side 44

Minner fra barndommen på Lillehammer (Frida Mørkved)

Side 56

Purunge år i Kirkegata 66 (Aslaug Mangrud Neset)

Side 64

Tema: Kulturliv

Side 66

Lillehammer Turnforening: Frisk, from, fri, fro (Rønnaug Hovhaugholen)

Side 102

Nytt blikk på gamle Lillehammer (Jan Høines)

Side 106

Kirkerommet Lillehammer ikke fikk (Halgrim Øystad)

Side 124

En vellykket sangerutflukt (Fra en jubileumsbok)

Side 130

Solveig Hjort Andersens utsmykning. Ett døgn i elevenes liv (Hans Fredrik Sundgaard)

Side 138

Tema: Arbeid og næringsliv

Side 140

Arbeids- og arbeidermiljø ved Mesna Kartonfabrik på 1950- og 1960-tallet (Inger Bjørnhaug)

Side 164

Til sjøs! (Ingrid og Harry Johansen)

Side 168

Byens eldste barber- og frisørsalong (Jan-Olav Wardberg)

Side 173

Victoria Damefrisør på Victoria Hotel (Heidi Hallberg og Berit Volden)

Side 176

Tema: Oppvekst og skole

Side 178

Lillehammers første daghjem (Geir Linberg)

Side 188

Lillehamringer reiser vestover (Rønnaug Hovhaugholen m.fl.)

Side 210

Minner fra gymnasietiden i Lillehammer 1957-1960 (Ottar Eide)

Side 230

Ekrom skole - en velfungerende skole er lagt ned (Kirsti Haavind)

Det skjer:

20.05.2023:
Busstur til Glomdalsmuseet og Skogmuseet i Elverum, se program her.

Lederen har ordet

Vel gjennomført årsmøte

Årsmøtet for historielaget er unnagjort. 51 medlemmer deltok og protokollen fra årsmøtet blir lagt på hjemmesida under lagsdokumenter.

Les mer om Vel gjennomført årsmøte

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA