Innholdsfortegnelse for årbok 37 - 2018

Årbok nr. 37, utgitt i 2018. 229 sider

ISBN 978-82-90385-76-2

Årbok nr. 37 har fem hovedtemaer.

Side 9

«En kjærlighetserklæring»(Rønnaug Hovhaugholen om Balbergkampen)

Side 15

Tema: Kultur og reiseliv

Side 16

Berg danseskole (Jorun Krukhoug Kilvær, Sidsel Sveberg og Erik Nordstrand)

Side 26

Mysteriet Peder Mørk Mønsted (Live Sætre og Per Richard Bærøe)

Side 39

Den gang jeg skulle bli maler.
Om minneverdige møter med Lillehammer-malerne Ernst Håkon Svarstad og Halvdan Holbø. (Erik Bystad)

Side 49

To spelemenn, en sorenskriver og ei lysekrone.
Hans Spelemann, Vetl-Jonas og den musikalske sorenskriver Thomas H. Møinichen (Mari Skeie Ljones)

Side 55

Pakketurister på sildefiske.
Lillehamringer dro på pakketur til sildefiske på Mørekysten i 1950-åra. (Halgrim Øistad)

Side 68

DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival 40 år i 2018 (Frode Sannum)

Side 95

Tema: Fra krigens dager

Side 96

Krigen i Norge 1940: Rapport fra felttoget vest for Mjøsa.
Rapport fra fenrik Mikael Hovhaugholen 8. – 30- april 1940

Side 106

Om Mikael Hovhaugholen (Rønnaug Hovhaugholen)

Side 110

2. verdenskrig: Visst var kvinnene med.
Om kvinner i Mjøs-traktene og Gudbrandsdalen som var med i motstandsbevegelsen. (Jon Vegard Lunde)

Side 124

Den engelske soldaten.
Oberstløytnant King-Salter m.fl. ble skadet og tatt til fange på Tretten 22. april 1940. Fra sykehuset på Lillehammer ble de sendt til Tyskland. Takkebrev til lege Bergwitz Larsen fra Ronald Hurst. (Geir Linberg)

Side 127

Tema: Historier fra en oppvekst

Side 128

Barndom i 1940-årene i Norges Bank på Stortorget.
Randi Høstmælingen (f. Lande Andersen) om egen oppvekst.

Side 138

Da norske gutteskyttere skulle møte svenske tropper.
Wilhelm Keilhau kom til Lillehammer som 15-åring og begynte straks å arbeide for opprettelsen av gutteskytterlag.
Om Wilhelm Keilhau (Preben Munthe)

Side 142

Skyting og eksersis i gymnastikktimen, men det var før 1903 (Geir Linberg)

Side 145

Tema: Skolene som ble borte

Side 146

Buvollen – skoleslutt etter 145 år (Haldis Tunset)

Side 162

Saksheim – samlingspunktet i ei lita bygd.
Skolen i Saksumdalen 1875-2018. (Eldbjørg Brekke)

Side 179

Tema: Historier om en kjent og en ukjent

Side 180

I sinnet synger skogene.
Fortellinga om den glemte brukseieren, rentenisten og gründeren Hans Grindal (1865-1944) og hans kvinner. (Brynjulf Handgaard)

Side 212

Marcus Thrane – 200 år (Tore Pryser)

Side 228

Bidragsytere i årbok 2018

Det skjer:

20.05.2023:
Busstur til Glomdalsmuseet og Skogmuseet i Elverum, se program her.

Lederen har ordet

Vel gjennomført årsmøte

Årsmøtet for historielaget er unnagjort. 51 medlemmer deltok og protokollen fra årsmøtet blir lagt på hjemmesida under lagsdokumenter.

Les mer om Vel gjennomført årsmøte

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA