Innholdsfortegnelse for årbok 32 - 2013

Side 09:

De glemte feminister (Tove Lehre)

Side 41:

En verdensdame i Storgate (Ragnhild Rossvær)

Side 49:

Marith Tande, KFUK og Søndagshjemmet (Odd M. Kristensen)

Side 61:

Historien om flinke kjerringer i Fåberg (Karen Bleken)

Side 69:

Husholderske hos Christiane Biørn Jorde (Anne Holbø Wendelbo)

Side 85:

Historien om søkerfasen (Arild Sletten)

Side 117: 

25 år siden den historiske beslutningen om OL (Audun Tron)

Side 127: 

Min venninne Christianne (Gunnar Tore Larsen)

Side 131: 

Hans B. Undseth Svarstad - noen personlige minner (Jon Ramberg)

Side 137: 

Minner fra Bjerkebæk (Lisbet Heidum)

Side 143: 

En statue blir til (Steinar Menkerud)

Side 153: 

Noen barndomsminner fra Bakke (Sverre Flugsrud)

Side 173: 

Kinominner (Finn Lande Andersen)

Side 181: 

Skogsarbeid i eit tidsskifte (Arvid Brekke)

Side 189: 

Da Elvegata var "hele verden" (Aase-Berit Ødegaard)

Side 201: 

Fåberg stasjonsby på 50- og 60-tallet (Harald Thoresen)

Side 210: 

Julekveld 1944 (Einar Ødegård)

Side 215: 

Med sjumilsstøvler gjennom 100 år.
Streiftog i Lillehammerforeningens historie (Jan H. Olstad)

Side 235: 

Fra arbeiderforeninger til arbeiderpartier i Fåberg og Lillehammer (Knut Korsæth)

Side 242: 

Litt om Lillehammers musikkliv, og mest om byens eget Symfoniorkester (Mona Lie Thommesen)

Side 261: 

Mesna Kartonfabrikk - konkurs eller økonomisk hjelp fra storsamfunnet? (Knut Korsæth)

Side 277: 

"Statuespill" (Morten Jostad)

Side 286: 

Om forfatterne

Side 287: 

Illustrasjoner

Side 288: 

Tidligere årbøker

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA