Innholdsfortegnelse for årbok 32 - 2013

Side 09:

De glemte feminister (Tove Lehre)

Side 41:

En verdensdame i Storgate (Ragnhild Rossvær)

Side 49:

Marith Tande, KFUK og Søndagshjemmet (Odd M. Kristensen)

Side 61:

Historien om flinke kjerringer i Fåberg (Karen Bleken)

Side 69:

Husholderske hos Christiane Biørn Jorde (Anne Holbø Wendelbo)

Side 85:

Historien om søkerfasen (Arild Sletten)

Side 117: 

25 år siden den historiske beslutningen om OL (Audun Tron)

Side 127: 

Min venninne Christianne (Gunnar Tore Larsen)

Side 131: 

Hans B. Undseth Svarstad - noen personlige minner (Jon Ramberg)

Side 137: 

Minner fra Bjerkebæk (Lisbet Heidum)

Side 143: 

En statue blir til (Steinar Menkerud)

Side 153: 

Noen barndomsminner fra Bakke (Sverre Flugsrud)

Side 173: 

Kinominner (Finn Lande Andersen)

Side 181: 

Skogsarbeid i eit tidsskifte (Arvid Brekke)

Side 189: 

Da Elvegata var "hele verden" (Aase-Berit Ødegaard)

Side 201: 

Fåberg stasjonsby på 50- og 60-tallet (Harald Thoresen)

Side 210: 

Julekveld 1944 (Einar Ødegård)

Side 215: 

Med sjumilsstøvler gjennom 100 år.
Streiftog i Lillehammerforeningens historie (Jan H. Olstad)

Side 235: 

Fra arbeiderforeninger til arbeiderpartier i Fåberg og Lillehammer (Knut Korsæth)

Side 242: 

Litt om Lillehammers musikkliv, og mest om byens eget Symfoniorkester (Mona Lie Thommesen)

Side 261: 

Mesna Kartonfabrikk - konkurs eller økonomisk hjelp fra storsamfunnet? (Knut Korsæth)

Side 277: 

"Statuespill" (Morten Jostad)

Side 286: 

Om forfatterne

Side 287: 

Illustrasjoner

Side 288: 

Tidligere årbøker

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv