Innholdsfortegnelse for årbok 31 - 2012

Side 11:

Oppvekst i kunstnermiljøet i 1950- og 60-årene (Anne Holbø Wendelbo)

Side 34:

Barndom i Vingrom (Helmer Johansen)

Side 43:

Sommeren var så lang da jeg var barn (Eldbjørg Brekke)

Side 63:

Teaterliv på Lillehammer fra rundt 1850 til 2004 (Mona Lie Thommessen)

Side 82:

Robert Collet - zoolog og fotograf (Ottar Eide)

Side 95:

Verdens lengste Storgate (Jan Vidar Lie Pedersen/Helge I. Rønning/Kristian Hosar)

Side 144: 

"De 12 edsvorne menn" (Knut Korsæth)

Side 153: 

Min far Gunnar Hanssveen (Erik Hanssveen)

Side 161: 

Ordførerkjedet (Knut Korsæth)

Side 165: 

Birkebeineren kjempet med Mesnaelva om å bli byvåpen (Kristian Hosar)

Side 168: 

Svette, moro og vennskap i snart 50 år (Lars Helling og Jorulf Linberg)

Side 175: 

Lillehammers politimestere, boligene og politikammeret (Ivar Olsen)

Side 193: 

Lensmenn i Fåberg (Arnfinn Engen)

Side 203: 

To hundre års kirkehistorie i Fåberg (Tord Buggeland)

Side 218: 

Motivstempler fra Lillehammer (Egil H. Thomassen)

Side 231: 

Jernbanen som aldri ble bygd (Torvild Sveen)

Side 238: 

Gjer gråstein til gull (Arvid Møller)

Side 245: 

Oplandske Dampskibsselskaps fire første år (Egil H. Thomassen)

Side 252: 

Jan Vidar Lie Pedersen 1951-2012

Side 254: 

Om forfatterne

Side 255: 

Illustrasjoner

Side 256: 

Tidligere årbøker

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA