Innholdsfortegnelse for årbok 30 - 2011

Side 9:

Oppvekst i Døsgrenda på 1960-tallet (Inger Elisabeth Fryjordet)

Side 34:

Landsungdomsstevnet på Lillehammer 1949 (Oddbjørn Evenshaug)

Side 42:

Barndom på Suttestadjordet (Ole Kristian Reinsbu)

Side 66:

Oppvekst i Øvre bydel (Ivar Olsen)

Side 87:

Mange kiosker med stor vareutvalg innenfor luka (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 101:

Lillehammer By- og Ringbusser (Thor Bjerke)

Side 109: 

Ut i verden med ringbussen (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 114: 

Fra busstasjon i 1958 til morgendagens skysstasjon i 2011 (Arild Bøen)

Side 139: 

Glimt fra barneår på Sorgendalsjordet (Asbjørn Mythen)

Side 143: 

Han som preget mange av etterkrigstidas filmer (Gerhard Brodtkorb)

Side 155: 

Bilforhandlere på  1950-tallet (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 163: 

Bilen til fatter'n (Petter Fæste)

Side 168: 

Brannmannsdagene slo an i rikt kulturtilbud (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 173: 

Løkkefotballen (Bjørn Bergh)

Side 189: 

Ut i arbeidslivet for ei krone dagen (Bjørn Myhre)

Side 197: 

Gutter på påsketur i 1943 (Arne E. Dahl)

Side 200: 

Mitt første år på folkeskolen (Ingrid Mølmen Alver)

Side 207: 

Lillehammer-fotball i 100 år (Helge Ivar Rønning)

Side 217: 

Eiendomsskatten (Egil H. Thomassen)

Side 222: 

Forfatterne

Side 223: 

Illustrasjoner

Side 224: 

Tidligere bokutgivelser

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv