Innholdsfortegnelse for årbok 30 - 2011

Side 9:

Oppvekst i Døsgrenda på 1960-tallet (Inger Elisabeth Fryjordet)

Side 34:

Landsungdomsstevnet på Lillehammer 1949 (Oddbjørn Evenshaug)

Side 42:

Barndom på Suttestadjordet (Ole Kristian Reinsbu)

Side 66:

Oppvekst i Øvre bydel (Ivar Olsen)

Side 87:

Mange kiosker med stor vareutvalg innenfor luka (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 101:

Lillehammer By- og Ringbusser (Thor Bjerke)

Side 109: 

Ut i verden med ringbussen (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 114: 

Fra busstasjon i 1958 til morgendagens skysstasjon i 2011 (Arild Bøen)

Side 139: 

Glimt fra barneår på Sorgendalsjordet (Asbjørn Mythen)

Side 143: 

Han som preget mange av etterkrigstidas filmer (Gerhard Brodtkorb)

Side 155: 

Bilforhandlere på  1950-tallet (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 163: 

Bilen til fatter'n (Petter Fæste)

Side 168: 

Brannmannsdagene slo an i rikt kulturtilbud (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 173: 

Løkkefotballen (Bjørn Bergh)

Side 189: 

Ut i arbeidslivet for ei krone dagen (Bjørn Myhre)

Side 197: 

Gutter på påsketur i 1943 (Arne E. Dahl)

Side 200: 

Mitt første år på folkeskolen (Ingrid Mølmen Alver)

Side 207: 

Lillehammer-fotball i 100 år (Helge Ivar Rønning)

Side 217: 

Eiendomsskatten (Egil H. Thomassen)

Side 222: 

Forfatterne

Side 223: 

Illustrasjoner

Side 224: 

Tidligere bokutgivelser

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 51 31 6
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Delta i høstens aktiviteter

Historielaget er i full gang med høstens aktiviteter. Bli med på de lokalhistoriske seminarene på biblioteket og kom på lanseringa av årbok 38 på kirkesenteret 3. november.

Les mer om Delta i høstens aktiviteter

Lederens arkiv