Innholdsfortegnelse for årbok 29 - 2010

Denne boken er en alfabetisk gjennomgang av gjenstander og produkter som er laget i Fåberg og Lillehammer under tittelen "Mer enn ostehøvler og piper". Noen innholdsfortegnelse i tradisjonell stand er derfor ikke mulig for denne boken. Bokens forord sier følgende:

Fåberg og Lillehammer Historielag har tidligere i ei årbok fortalt om hvordan de reisende fra inn- og utland har møtt oss, og hvordan det gjenspeilte seg i reiseskildringer og avisartikler. Denne gangen har årboksredaksjonen valgt å presentere noe av det som opp gjennom årene har blitt laget i Fåberg og Lillehammer. Resultatet vil nok overraske mange, for det er mer enn piper og ostehøvler.
Kraftmulighetene førte til at Lillehammer en gang ble valgt som det første kjøpstadsanlegget i innlandet. Lillehammer hadde Mesnaelva som kraftkilde for møller, sagbruk og mange andre virksomheter.
Da en bedrift ønsket å etablere seg ved elva, hevdet den daværende Lillehammer-ordføreren med tyngde at byen aldri skulle bli et sted for industri. Det burde andre steder rundt Mjøsa ta seg av. Lillehammer ble da heller aldri den store industribyen, men har hatt noen store hjørnesteinsbedrifter og opp gjennom årene et mylder av små. Fåberg og Lillehammer har også hatt sine gründere, oppfinnsomme mennesker som ikke har vært redd for å realisere sine idéer.
Redaksjonen har gjennomgått et omfattende kildemateriale på leting etter ting som er laget i Fåberg og Lillehammer. Gjennom lokalavisene er folk oppfordret til å hjelpe oss i jakten. Selv om bredden kan imponere, må vi likevel ta et forbehold: Det kan være mangler og feil, ikke alt er blitt nevnt, dessverre. Likevel håper vi at du som leser får noen underholdende og opplysende timer!

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA