Innholdsfortegnelse for årbok 28 - 2009

Side 8:

De 30 første åra med rock'n roll, pop og blues i Lillehammer (red. av Terje Aspeslåen)

Side 37:

Da satan kom til Anders Sandvigs gate (Olav Brostrup Müller)

Side 45:

Fotball på sportsplassen (Helge Ivar Rønning)

Side 52:

Broderskapene (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 60:

Fjellvåkene (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 66:

Minner fra Strand (Wenche Bjørnsgaard)

Side 74: 

Sirkus i byen! (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 84: 

Det første norske mesterskap på ski (Rolf Kjærnsli)

Side 89: 

Gammelmandsskirendet i Høstmælingsbakkene (Audun Hjermstad)

Side 94: 

Fåberg og Lillehammer Historielag i 80 år (Tord Buggeland)

Side 103: 

Svampinjoner - Gustaf Fröding på Fåberg-mål (O. Henrik Akeleye Braastad)

Side 107: 

Taubana Moajordet - Nordsetra (Roar Torgersen)

Side 123: 

Skitrekket og slalåmbakkene som forsvant (Gerhard Brodtkorb)

Side 129: 

Kristine Olsdatter Halmrast og hennes etterkommere (Gerd Krokmoen)

Side 132: 

Husmannsgutten som satte spor etter seg i Fåberg (Asbjørn Dahl)

Side 139: 

P.T. Helleberg (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 152: 

Den gang lykken var en sykkel (Oddbjørn Evenshaug)

Side 164: 

Garveriet på Brusvea (Asbjørn Dahl)

Side 173: 

Kunstsmeden Kristian Bakken (Ole Johs. Gillebo)

Side 176: 

De første mjøsdamperne (Arve M. Nordsveen)

Side 202: 

M/B Fram og trafikken Lillehammer - Vingnes (Arve M. Nordsveen)

Side 216: 

Lillehammer før og nå (Kristian Hosar)

Side 222: 

Om forfatterne

Side 223: 

Illustrasjoner

Side 224: 

Tidligere bokutgivelser

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA