Innholdsfortegnelse for årbok 28 - 2009

Side 8:

De 30 første åra med rock'n roll, pop og blues i Lillehammer (red. av Terje Aspeslåen)

Side 37:

Da satan kom til Anders Sandvigs gate (Olav Brostrup Müller)

Side 45:

Fotball på sportsplassen (Helge Ivar Rønning)

Side 52:

Broderskapene (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 60:

Fjellvåkene (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 66:

Minner fra Strand (Wenche Bjørnsgaard)

Side 74: 

Sirkus i byen! (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 84: 

Det første norske mesterskap på ski (Rolf Kjærnsli)

Side 89: 

Gammelmandsskirendet i Høstmælingsbakkene (Audun Hjermstad)

Side 94: 

Fåberg og Lillehammer Historielag i 80 år (Tord Buggeland)

Side 103: 

Svampinjoner - Gustaf Fröding på Fåberg-mål (O. Henrik Akeleye Braastad)

Side 107: 

Taubana Moajordet - Nordsetra (Roar Torgersen)

Side 123: 

Skitrekket og slalåmbakkene som forsvant (Gerhard Brodtkorb)

Side 129: 

Kristine Olsdatter Halmrast og hennes etterkommere (Gerd Krokmoen)

Side 132: 

Husmannsgutten som satte spor etter seg i Fåberg (Asbjørn Dahl)

Side 139: 

P.T. Helleberg (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 152: 

Den gang lykken var en sykkel (Oddbjørn Evenshaug)

Side 164: 

Garveriet på Brusvea (Asbjørn Dahl)

Side 173: 

Kunstsmeden Kristian Bakken (Ole Johs. Gillebo)

Side 176: 

De første mjøsdamperne (Arve M. Nordsveen)

Side 202: 

M/B Fram og trafikken Lillehammer - Vingnes (Arve M. Nordsveen)

Side 216: 

Lillehammer før og nå (Kristian Hosar)

Side 222: 

Om forfatterne

Side 223: 

Illustrasjoner

Side 224: 

Tidligere bokutgivelser

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv