Innholdsfortegnelse for årbok 27 - 2008

Side 8:

Lillehammer-rapsodi (Ove Røsbak)

Side 15:

Turisters opplevelse av Lillehammer på 1800 tallet (Arnfinn Engen og Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 32:

Anders Sandvigs første møte med Lillehammer (Arnfinn Engen)

Side 43:

På journalistenes notatblokk (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 56:

Om å bli lillehammering (Ole O. Moen)

Side 63:

Utflytterne vender hjem (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 66: 

Innflytterungdom (Ivar Olstad)

Side 73: 

Kirkenesgutten som ble lillehammering (Helge I. Rønning)

Side 77: 

Innførte hvitløken i Lillehammer (Kristian Hosar)

Side 88: 

En dame kommer til byen (Mona Lie Thommesen)

Side 93: 

Slik jeg minnes mitt Lillehammer (Reidar T. Larsen)

Side 99: 

Lillehammer - byen på landet (Gerhard Brodtkorb)

Side 107: 

Danske svenner og mestre reddet Lillehammer (Kristian Hosar)

Side 115: 

En bondestudent på Lillehammer gymnas (Trond Feiring)

Side 123: 

Entré Lillehammer (Oddvar Rakeng)

Side 135: 

Veien til Lillehammer - og de 37 årene der (Ola Matti Mathisen)

Side 143: 

Lillehammer - 14 år etter den nye tidsrekninga (Egil Ulateig)

Side 160: 

Havsavn (Inge Eidsvåg)

Side 164: 

Lillehammer - Norges Paris (Jul Sundsvik)

Side 167: 

Mitt første ball. Fra Lillehammer i 80-årene. (Magnus Brostrup Landstad)

Side 171: 

Vingrom kirke 100 år (Inger Elisabeth Fryjordet)

Side 185: 

Om forfatterne

Side 186: 

Illustrasjoner

Side 187: 

Tidligere bokutgivelser

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA