Innholdsfortegnelse for årbok 25 - 2006

Møte med mennesker.

Side 6:

Hun ga nytt liv til gammelt lag

Side 8:

Byplanleggeren (Egil H. Thomassen)

Side 26:

Mannen som tegnet Lillehammers byvåpen (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 32:

Fattiggutten som ble ordfører (Bjørn Erik Kalstad)

Side 36:

Thygesen, Klara og «Kokosprinsen» (Mona Lie Thommessen)

Side 45:

Jordmor-Petra (Øyvor Opheim)

Jubiléer.

Side 50:

Kongen traff fiffen og Skrap-Trond (Kristian Hosar)

Side 61:

En perle for de små (Karen Bleken)

By- og bygdehistorie.

Side 69:

See saa – nu veed du nok baade stort og smaat (Vilhelm Lange)

Side 93:

Lovens håndhevere i Lillehammer (Ivar Olsen)

Side 102:

Fra tidligere tider i Saksumdalen (Jarle Berger Bergsjordet)

Krigsårene.

Side 108:

Flygeblad over Lillehammer (Egil H. Thomassen)

Side 119

16 år og med i motstandsarbeidet (Torbjørn Bergh)

Samferdsel.

Side 132:

Hans Mathisen. En pionér og skysskar, hans liv og virke (Egil Ellingsen)

Side 141:

Med blålys og sirener (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 152:

Båten som bar byens navn: «D/S Lillehammer» (Arvid Nordsveen)

Foreningsliv.

Side 161:

De Forenede Innkjøpslag – historien om de mange bekker små (Asbjørn Dahl)

Side 166:

I tradisjonens tjeneste (Karen Bleken)

Idrettsliv.

Side 176:

Boksesporten i Lillehammer (Helge I. Rønning)

Side 182:

Vingromgutten som imponerte danskene (Helge I. Rønning)

 

Side 186:

Om forfatterne

Side 187:

Illustrasjoner

Side 189:

Tidligere bokutgivelser

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA