Innholdsfortegnelse for årbok 24 - 2005

100-års minner fra 1905.

Side 9:

Jørstadmoen måtte «fremskaffe det rene flag» (Ole Rønning)

Side 17:

Og nå er det vidunderlige skjedd (Ola Matti Mathisen)

Side 29:

100 år på vegen (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 35:

Og livet gikk sin gang (Ola Matti Mathisen)

1940-45.

Side 38:

Krigshandlingene i Saksumdalen 1940 (Jarle Bergsjordet)

Side 45:

Eventyreren Ola Bjørneby (Mona Lie Thommessen)

Side 65:

Lillehamringen som rømte fra England (Mona Lie Thommessen)

Side 77:

Arne Saatvedt – 23 år og dødsdømt (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 122:

Oppvekst i krigsår (Bodil Finsveen)

Side 132:

11-åring på tuberkulosehjem i krigens siste år (Helge I. Rønning)

Side 140:

Barndom som norsk flyktning i Stockholm (Gerhard Brodtkorb)

1950-åra.

Side 148:

Første generasjon ungdom med motorsykkel (Arvid Johnslien)

Side 153

Eksosryper og kubikksjarmører (Petter A. Fæste)

Side 165:

Ungdommens store møtested: Kafe Fønix (Bjørn Bergh)

Møte med mennesker.

Side 173:

Henry Sommerville – den blinde som fant vegen til alle i Fåberg (Asbjørn Dahl)

Far vår felles fortid.

Side 178:

Hilsen fra Lillehammer (Egil H. Thomassen)

Side 197:

Forminner funnet i Nordre Ål (Ole Olstad)

Side 199:

Lillehamringen Hans Grundtvigs Paris-opphold 1881 (Grethe Grundtvig og Per Richard Bærøe)

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv