Innholdsfortegnelse for årbok 24 - 2005

100-års minner fra 1905.

Side 9:

Jørstadmoen måtte «fremskaffe det rene flag» (Ole Rønning)

Side 17:

Og nå er det vidunderlige skjedd (Ola Matti Mathisen)

Side 29:

100 år på vegen (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 35:

Og livet gikk sin gang (Ola Matti Mathisen)

1940-45.

Side 38:

Krigshandlingene i Saksumdalen 1940 (Jarle Bergsjordet)

Side 45:

Eventyreren Ola Bjørneby (Mona Lie Thommessen)

Side 65:

Lillehamringen som rømte fra England (Mona Lie Thommessen)

Side 77:

Arne Saatvedt – 23 år og dødsdømt (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 122:

Oppvekst i krigsår (Bodil Finsveen)

Side 132:

11-åring på tuberkulosehjem i krigens siste år (Helge I. Rønning)

Side 140:

Barndom som norsk flyktning i Stockholm (Gerhard Brodtkorb)

1950-åra.

Side 148:

Første generasjon ungdom med motorsykkel (Arvid Johnslien)

Side 153

Eksosryper og kubikksjarmører (Petter A. Fæste)

Side 165:

Ungdommens store møtested: Kafe Fønix (Bjørn Bergh)

Møte med mennesker.

Side 173:

Henry Sommerville – den blinde som fant vegen til alle i Fåberg (Asbjørn Dahl)

Far vår felles fortid.

Side 178:

Hilsen fra Lillehammer (Egil H. Thomassen)

Side 197:

Forminner funnet i Nordre Ål (Ole Olstad)

Side 199:

Lillehamringen Hans Grundtvigs Paris-opphold 1881 (Grethe Grundtvig og Per Richard Bærøe)

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA