Innholdsfortegnelse for årbok 23 - 2004

Side 9:

Arkitektene som preger Lillehammer (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 53:

Mannskoret Klang runder 100 år (Arve Granlund)

Side 86:

Drapet på Ahmed Bouchiki i et 30-årsperspektiv (Tore Pryser)

Side 101:

Elisabeth Reiss – et helt teater alene! (Mona Lie Thommessen)

Side 119:

Henrik Wergelands Minne 100 år

Side 144:

Kullbrenning i Saksumdalen (Jarle Bergsjordet)

Side 150: 

Sandvig, St. Olavs orden og Bjørnson (Jarle Bragelien)

Side 155: 

Sagbruk på Svesetra i Fåberg Vestfjell (Jarle Bergsjordet)

Side 158: 

En stasjonsby og tettsted blir til (Egil Ellingsen)

Side 178: 

Han som skar pipehodene (Helge I. Rønning)

Side 185: 

Fåberg Historielag 75 år (Anita Smestad)

 

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Boklansering og årsmøte

Selv i disse koronatider klarte historielaget på vårparten å gjennomføre to viktige fysiske arrangement. Vi lanserte den nye boka "Bureising som utveg" på vegmuseet nå i mars, og heldigvis klarte vi å få avvikla årsmøtet på en ordentlig måte.

Les mer om Boklansering og årsmøte

Lederens arkiv