Innholdsfortegnelse for årbok 23 - 2004

Side 9:

Arkitektene som preger Lillehammer (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 53:

Mannskoret Klang runder 100 år (Arve Granlund)

Side 86:

Drapet på Ahmed Bouchiki i et 30-årsperspektiv (Tore Pryser)

Side 101:

Elisabeth Reiss – et helt teater alene! (Mona Lie Thommessen)

Side 119:

Henrik Wergelands Minne 100 år

Side 144:

Kullbrenning i Saksumdalen (Jarle Bergsjordet)

Side 150: 

Sandvig, St. Olavs orden og Bjørnson (Jarle Bragelien)

Side 155: 

Sagbruk på Svesetra i Fåberg Vestfjell (Jarle Bergsjordet)

Side 158: 

En stasjonsby og tettsted blir til (Egil Ellingsen)

Side 178: 

Han som skar pipehodene (Helge I. Rønning)

Side 185: 

Fåberg Historielag 75 år (Anita Smestad)

 

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA