Innholdsfortegnelse for årbok 23 - 2004

Side 9:

Arkitektene som preger Lillehammer (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 53:

Mannskoret Klang runder 100 år (Arve Granlund)

Side 86:

Drapet på Ahmed Bouchiki i et 30-årsperspektiv (Tore Pryser)

Side 101:

Elisabeth Reiss – et helt teater alene! (Mona Lie Thommessen)

Side 119:

Henrik Wergelands Minne 100 år

Side 144:

Kullbrenning i Saksumdalen (Jarle Bergsjordet)

Side 150: 

Sandvig, St. Olavs orden og Bjørnson (Jarle Bragelien)

Side 155: 

Sagbruk på Svesetra i Fåberg Vestfjell (Jarle Bergsjordet)

Side 158: 

En stasjonsby og tettsted blir til (Egil Ellingsen)

Side 178: 

Han som skar pipehodene (Helge I. Rønning)

Side 185: 

Fåberg Historielag 75 år (Anita Smestad)

 

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv