Innholdsfortegnelse for årbok 20 - 2001

Side 9:

Viktig utvandringshistorie. (Karen Bleken)

Side 11:

Fåberginger på Kola. (Karen Bleken)

Side 17:

Norges marsjkonge en stor Lillehammer-venn. (Helge I. Rønning)

Side 22:

Lokalhistorie i avisspaltene. (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 28:

Med Marcus Thrane som privatlærer. (Halfdan Einar Sommerfeldt)

Side 37:

Det gode gamle Lillehammer. (Nanna Thrane)

Side 48: 

Lars Skrefsrud og Oline Utsiktsbakken. (Nanna Thrane)

Side 52: 

Lars Skrefsruds barndomsvenninne. (Eivind Løkken)

Side 54: 

Da det meste av Lillehammer var skog og jorder

Side 60: 

«Nogen erindringer». (Oluf Fagstad)

Side 67: 

Typografen som skrev lokalhistorie. (Helge I. Rønning)

Side 68: 

Da bjørner og knivkastere opptrådte på Brofossaga. (Gunnar Simensen Bue)

Side 75: 

En by slutter opp om en ukjent og syk maler. (Gunnar Simensen Bue)

Side 79: 

Et blad av livets dagbok. (Gunnar Simensen Bue)

Side 85: 

Ulykka ved Brunlaug i 1816 og postrøverens henrettelse. (Gunnar Simensen Bue)

Side 88: 

Postrøveren som ville vaske seg og hunderørreter på 23 kg. (Gunnar Simensen Bue)

Side 93: 

Postombæring i Nordre Ål. (Arne E. Dahl)

Side 99: 

Vårsetergrenda – omstridt satellittby med misvisende navn. (Ola Matti Mathisen)

Side 116: 

Lillehammer-dialekten – et språk på sotteseng?  (Brynjulf Handgaard)

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA