Innholdsfortegnelse for årbok 20 - 2001

Side 9:

Viktig utvandringshistorie. (Karen Bleken)

Side 11:

Fåberginger på Kola. (Karen Bleken)

Side 17:

Norges marsjkonge en stor Lillehammer-venn. (Helge I. Rønning)

Side 22:

Lokalhistorie i avisspaltene. (Jan Vidar Lie Pedersen)

Side 28:

Med Marcus Thrane som privatlærer. (Halfdan Einar Sommerfeldt)

Side 37:

Det gode gamle Lillehammer. (Nanna Thrane)

Side 48: 

Lars Skrefsrud og Oline Utsiktsbakken. (Nanna Thrane)

Side 52: 

Lars Skrefsruds barndomsvenninne. (Eivind Løkken)

Side 54: 

Da det meste av Lillehammer var skog og jorder

Side 60: 

«Nogen erindringer». (Oluf Fagstad)

Side 67: 

Typografen som skrev lokalhistorie. (Helge I. Rønning)

Side 68: 

Da bjørner og knivkastere opptrådte på Brofossaga. (Gunnar Simensen Bue)

Side 75: 

En by slutter opp om en ukjent og syk maler. (Gunnar Simensen Bue)

Side 79: 

Et blad av livets dagbok. (Gunnar Simensen Bue)

Side 85: 

Ulykka ved Brunlaug i 1816 og postrøverens henrettelse. (Gunnar Simensen Bue)

Side 88: 

Postrøveren som ville vaske seg og hunderørreter på 23 kg. (Gunnar Simensen Bue)

Side 93: 

Postombæring i Nordre Ål. (Arne E. Dahl)

Side 99: 

Vårsetergrenda – omstridt satellittby med misvisende navn. (Ola Matti Mathisen)

Side 116: 

Lillehammer-dialekten – et språk på sotteseng?  (Brynjulf Handgaard)

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv