Innholdsfortegnelse for årbok 19 - 2000

Side 9:

Gamlevegen – en navlestreng gjennom historien. (Ola Matti Mathisen)

Side 29:

Kaféliv i Lillehammer. (Helge I. Rønning)

Side 39:

Taterliv – Hvor kom romanifolket fra? (Anita Smestad)

Side 53:

Kaare Halvorsen, den glemte maler. (Ole Rønning Johannesen)

Side 61:

Fåberging to ganger nær døden i 1940. (Helge I. Rønning)

Side 65:

Lillehammer som prøyssisk garnisonsby fra 1940. (Andreas Hauge)

Side 74: 

Rare år på Filippinene. (Karen Bleken)

Side 81: 

Vesleknut på fisketur i fjellet. (Johan Lunde)

Side 90: 

Tannleger og tannlegeri før Anders Sandvig. (Jarle Bragelien)

Side 98: 

Tannleger i Lillehammer 1885-1900. (Jarle Bragelien)

Side 103: 

Med fotografiet i fokus. (Irene Skaugen, Arne Braaten, Ole Flatmark, Bjørn Riise)

Side 122: 

På folkemunne

Side 125: 

Fåbergdialekt

Side 127: 

Husmannsprosjektet

Side 128: 

Illustrasjoner

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA