Innholdsfortegnelse for årbok 19 - 2000

Side 9:

Gamlevegen – en navlestreng gjennom historien. (Ola Matti Mathisen)

Side 29:

Kaféliv i Lillehammer. (Helge I. Rønning)

Side 39:

Taterliv – Hvor kom romanifolket fra? (Anita Smestad)

Side 53:

Kaare Halvorsen, den glemte maler. (Ole Rønning Johannesen)

Side 61:

Fåberging to ganger nær døden i 1940. (Helge I. Rønning)

Side 65:

Lillehammer som prøyssisk garnisonsby fra 1940. (Andreas Hauge)

Side 74: 

Rare år på Filippinene. (Karen Bleken)

Side 81: 

Vesleknut på fisketur i fjellet. (Johan Lunde)

Side 90: 

Tannleger og tannlegeri før Anders Sandvig. (Jarle Bragelien)

Side 98: 

Tannleger i Lillehammer 1885-1900. (Jarle Bragelien)

Side 103: 

Med fotografiet i fokus. (Irene Skaugen, Arne Braaten, Ole Flatmark, Bjørn Riise)

Side 122: 

På folkemunne

Side 125: 

Fåbergdialekt

Side 127: 

Husmannsprosjektet

Side 128: 

Illustrasjoner

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv