Innholdsfortegnelse for årbok 18 - 1999

Gjennom denne boka får du et riss av det som har skjedd i Lillehammer og Fåberg i det 20. århundre, fra kirkeklokkene ringte inn år 1900 til vi går inn i år 2000. Et århundre fullt av paradokser og framskitt. Store begivenheter har gjenspeilt seg lokalt, og utviklingen har vært voldsom på alle områder.
Boka er et panorama over de siste 100 år, med hverdagsdramaer, jubileer, tekniske framskritt, politikk, idrett og kulturliv. Den gir deg din nære historie – et århundre du selv har vært en del av.

Noen innholdsfortegnelse for denne boken er det vanskelig å lage. Den innholder en mengde små notiser og bilder, fra for eksempel avisene, for hvert eneste år i det 20. århundret.

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA