Innholdsfortegnelse for årbok 18 - 1999

Gjennom denne boka får du et riss av det som har skjedd i Lillehammer og Fåberg i det 20. århundre, fra kirkeklokkene ringte inn år 1900 til vi går inn i år 2000. Et århundre fullt av paradokser og framskitt. Store begivenheter har gjenspeilt seg lokalt, og utviklingen har vært voldsom på alle områder.
Boka er et panorama over de siste 100 år, med hverdagsdramaer, jubileer, tekniske framskritt, politikk, idrett og kulturliv. Den gir deg din nære historie – et århundre du selv har vært en del av.

Noen innholdsfortegnelse for denne boken er det vanskelig å lage. Den innholder en mengde små notiser og bilder, fra for eksempel avisene, for hvert eneste år i det 20. århundret.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv