Innholdsfortegnelse for årbok 16 - 1997

Dette bindet inneholder kun innholdsfortegnelse og register til årbøkene fra nr. 1 til 15.

Side 6:

Derfor leser jeg Historielagets årbøker. . . 
Fem personer forteller

Side 10:

Innholdsfortegnelse for årbøkene 1-15

Side 42:

Forfatterregister for årbøkene 1-15 

Side 48:

Områderegister for årbøkene 1-15

Side 49:

Temaregister for årbøkene 1-15

Side 55:

Personnavnregister for årbøkene 1-15

Side 80:

Register over steder, garder, firmaer og institusjoner for årbøkene 1-15 

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 51 31 6
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Delta i høstens aktiviteter

Historielaget er i full gang med høstens aktiviteter. Bli med på de lokalhistoriske seminarene på biblioteket og kom på lanseringa av årbok 38 på kirkesenteret 3. november.

Les mer om Delta i høstens aktiviteter

Lederens arkiv