Innholdsfortegnelse for årbok 16 - 1997

Dette bindet inneholder kun innholdsfortegnelse og register til årbøkene fra nr. 1 til 15.

Side 6:

Derfor leser jeg Historielagets årbøker. . . 
Fem personer forteller

Side 10:

Innholdsfortegnelse for årbøkene 1-15

Side 42:

Forfatterregister for årbøkene 1-15 

Side 48:

Områderegister for årbøkene 1-15

Side 49:

Temaregister for årbøkene 1-15

Side 55:

Personnavnregister for årbøkene 1-15

Side 80:

Register over steder, garder, firmaer og institusjoner for årbøkene 1-15 

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Boklansering og årsmøte

Selv i disse koronatider klarte historielaget på vårparten å gjennomføre to viktige fysiske arrangement. Vi lanserte den nye boka "Bureising som utveg" på vegmuseet nå i mars, og heldigvis klarte vi å få avvikla årsmøtet på en ordentlig måte.

Les mer om Boklansering og årsmøte

Lederens arkiv