Innholdsfortegnelse for årbok 16 - 1997

Dette bindet inneholder kun innholdsfortegnelse og register til årbøkene fra nr. 1 til 15.

Side 6:

Derfor leser jeg Historielagets årbøker. . . 
Fem personer forteller

Side 10:

Innholdsfortegnelse for årbøkene 1-15

Side 42:

Forfatterregister for årbøkene 1-15 

Side 48:

Områderegister for årbøkene 1-15

Side 49:

Temaregister for årbøkene 1-15

Side 55:

Personnavnregister for årbøkene 1-15

Side 80:

Register over steder, garder, firmaer og institusjoner for årbøkene 1-15 

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv