Innholdsfortegnelse for årbok 15 - 1995

Side 9:

Svingende femtiår i Banken. (Ola Matti Mathisen)
Familien Gaaserud drev Bankrestauranten i 26 år som en viktig institusjon i Lillehammers uteliv.

Side 17:

Mølleruinen som ble suksess-restaurant. (Ola Matti Mathisen)
Terrassen – uterestaurant fra 1937 på murer fra 1836.

Side 21:

Barneår nord for bygrensa. (Jan Vidar Lie Pedersen)
Oppvekst i 1950- og 60-årene i byggebeltet, brakkebyen og hagebyen langs Fåberggata i Lillehammer.

Side 31:

Dans, gudstjenester og politisk kamp. (Kristian Hosar)
Forsamlingshus rundt Lillehammer: Solheim i S.Ål, Krokvang i Roterud, Fagaberg, Fram og Skihytta i N.Ål, Daltun i Saksumdal, Heimtun på Vingnes, Jorekstad på Jørstadmoen og Moalund i Vingrom.

Side 43:

Kongresshallen – byens storstue. (Jan Vidar Lie Pedersen)
Tyskernes ridehall i Nordre Ål ble Lillehammers storsal for teater, kongresser, utstillinger og middager.

Side 51:

Turnerne viste vei. (Rolf Kjærnsli)
Store idrettsarrangementer i Lillehammer og Fåberg i 1950-årene.

Side 59: 

Badstua i Rudsbygd. (Haldis Tunset)
Ikke bare badstue, men også skole, klubbhus, helsestasjon og forsamlingslokale.

Side 66: 

Sentrumsbygninger fra 1950- og 60-åra. (Svein Klausen)
29 bilder av etterkrigstidens bygg med arkitektens kommentarer.

Side 83: 

Kirkegatebrua utløste nytt parti. (Ola Matti Mathisen)
Åpningen av brua i 1955 markerte slutten på en lang prosess.

Side 87: 

Ti tusen Lillehammer-dager. (Per Richard Bærøe)
Overlærer Karl Nilsen på Lillehammer høyere skole skrev dagbøker i 30 år fra 1865, og de er utgangspunkt for denne artikkelen om familieliv og arbeid, fest og dagligliv, kultur og klasseforskjeller.

Side 112: 

Briter bak piggtråd. (Tore Pryser og Ivar Olstad)
105 sjøfolk ble holdt internert på Jørstadmoen i tre år under 1.verdenskrig.

Side 120: 

Russerne som ble gode lillehamringer. (Helge I. Rønning)
Etter 1.verdenskrig valgte et ti-talls russiske flyktningfamilier å bli boende i Lillehammer. Hjemvendt flykting var også Edvard Bræin fra Jørstadmoen og St. Petersburg.

Side 127: 

De som ble rammet av «den brente jords taktikk». (Ole H. Rønningen)
Flyktninger fra Nord-Norge til Fåberg under 2.verdenskrig: Tormod Kårvik, og familiene Laakso og Persen.

Side 136: 

Gullgubben fra Vingrom – på Frigg og Odins Hov?  (Tom H. Haraldsen)
Beretningen om utgravningene på Hov i Vingrom 1993, som brakte funn som er blant de mest bemerkelsesverdige på Østlandet etter krigen.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv