Innholdsfortegnelse for årbok 14 - 1994

Side 9:

Oppvekst i 1950-åra.

Side 11:

Lillehammer-barndom i byggebeltet. (Per Richard Bærøe)

Side 21:

Mitt barndoms Vingnes. (Kari Brennum Herberg)

Side26 :

Øvre Ålsbygda i 50-åra. (Thor Heyerdahl jr.)

Side 31:

Oppvekst på Fåberg i 50-åra. (Johanne Natalie Kolden)

Side 35:

Oppvekst i Saksumdal i 50-åra. (Erland Myhren)

Side 41: 

Fåberg – ei livskraftig landbruksbygd. (Asbjørn Dahl)
En arbeidsgruppe har beskrevet forholdene på vanlige Fåberg-garder i 1950-årene.

Side 49: 

Da de fisket bil i Mjøsa. (Jan Vidar Lie Pedersen)
50-årene var tiåret da massebilismen begynte å vokse fram i Norge til tross for restriksjonene.

Side 56: 

Sundtrafikken og bru-drømmen. (Jan Vidar Lie Pedersen)
Om motorbåten «Fram» og byggingen av Vingnes-brua i 1934.

Side 63: 

Hardhausen fra Roterud. (Jan Vidar Lie Pedersen)
Harald Bakkeli (f.1900) med en lang arbeidsdag bak seg som anleggsarbeider, kjørekar, hesteoppdretter mm.

Side 69: 

Da byen hadde 30 kolonialbutikker. (Helge I. Rønning)
I 30-årene hadde Lillehammer 5-6000 innbyggere, 30 kolonialbutikker og 15-20 melkeutsalg.

Side 79: 

Den kommunale kolonialen. (Jan Vidar Lie Pedersen)
Kristian Mailund arbeidet i 50 år i Fåberg Handel, som startet i 1917 under dyrtid og varemangel.

Side 85: 

Anders Skar – mangfoldig pioner i Elvegaten. (Ola Matti Mathisen)
Skar var bilsakkyndig, Lillehammers første bileier, farverimester, oppfinner og kreativ forretningsmann.

Side 91: 

Posten gjennom Nordre Ål i 182 år. (Anita Smestad)
Postruta mellom Christiania og Trondhjem gikk gjennom Smestad, der bøndene i generasjoner var postførere.

Side 97: 

Det gode liv i Røineslien. (Ola Matti Mathisen)
En barneflokk på 10 vokste opp i husmannsheimen øverst i Vingrom.

Side 103: 

De olympiske leker og våre omgivelser – ble alt slik vi håpet? (Arne Bøe)
Tidligere teknisk sjef i Lillehammer foretar en oppsummering av det som ble gjort i forbindelse med OL.

Side 112: 

Gravskikker i Fåberg. (Ole H.Rønningen)
Skikker knyttet til det siste hvilested på Fåberg kirkegård.

Side 118: 

Fåberg og Leirviken kirkegårder. (Anita Smestad)
De gamle gravminner på Fåberg, og på Leirviken, som nå er nedlagt og fredet.

Side 121: 

Gravminner på Fåberg kirkegård. (Tore E. Bergaust)
Gravsteiner forteller om stil og kulturhistorie, tradisjoner, lagdeling og symbolbruk.

Side 130: 

Lillehammer Begravelsesbyrå 100 år. (Anita Smestad)
Fra snekkerbedrift til organisasjon som tar all omsorg ved dødsfall.

Side 132: 

Minneord om Ole Lundgaard.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv