Innholdsfortegnelse for årbok 12 - 1992

Side 10:

Fra husklynge på landet til moderne småby. (Tore Pryser)
I 1894, da jernbanen kom til byen, skjedde det en total oppblomstring i byen.

Side 17:

Kjøpstadanlegget blir by. (Jan Vidar Lie Pedersen)
1842 var året da Lillehammer fikk fulle byrettigheter, noe som betydde en stor fremgang.

Side 25:

Jernbanen ga vekst. (Thor Bjerke)
Et tilbakeblikk på jernbanens åpning og utviklingen av Lillehammer og Fåberg stasjoner fram til 1921.

Side 33:

Da lyset kom til byen. (Kristian Hosar)
Elektrisitetsverk og gatebelysning kom til Lillehammer i 1894.

Side 39:

Hus og stil i Lillehammer 1890-1910. (Arnfinn Engen)
Sveitserstilen, som dominerte fra 1890.

Side 44:

Samfunnsgrupper og levekår rundt århundreskiftet. (Tore Pryser)
Befolkningsøkning, kjøpmenn og andre næringsdrivende, kvinner og barn fra 1894.

Side 54: 

Organisasjonsluft over Mjøstraktene. (Brynjulf Handgaard)
Om Lillehammers første arbeiderorganisasjoner, inklusive Det dramatiske selskap, Samfundet og Spareforeningen.

Side 73: 

Johan Filseth og Gudbrandsdølen. (Knut Ramberg)
Filseth, Bjørnson og Sandvig er vesentlige personer i avisens historie fra starten i 1894.

Side 79: 

Musikklivet på slutten av 1800-tallet. (Ingrid Sollid)
Om musikkorps, undervisning og korsang: vekst og splittelse.

Side 87: 

Søndre park. (Tore Edvard Bergaust)
En jubileumsberetning om oppbygging av og forbilder for byparken fra slutten av 1880-årene.
Utsiktsbakken og Nordre park.

Side 98: 

Selskabet for Lillehammer Bys Vel.

Side 99: 

Glemt i Norge – feires i utlandet. (Arne Martin Klausen)
Carl Lumholtz; lillehamringen som ble en av de store sosialantropologer.

Side 108: 

Den Lærde Skole. (Rolf Kjærnsli)
Om skoleparken og pikenes inntog i lærdommens tempel.

Side 113: 

Hvorfor Sparebanken bygde Banken. (Ola Matti Mathisen)
Kommunens nåværende kulturhus var et løft nesten uten sidestykke i en norsk småby da det ble bygd på 1890-tallet.

Side 119: 

Husmannsgutten som ble skogbaron. (Ola Matti Mathisen)
Ole Olsen Huseby kom fra plassen Uroa i Rudbygd, men ble steinrik skogeier i Grue.

Side 126: 

Landhandel i Rudsbygd. (Haldis Tunset)
En beretning om butikkene i Søndre Urlien og Lystad fra 1870 til 1940.

Side 135: 

Fåberg Historielags arbeid i 1992.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv