Innholdsfortegnelse for årbok 11 - 1991

Side 9:

Omgangsskolen. (Oddmar Moen)

Side 10:

Lovverket utarbeides og godkjennes.

Side 15:

Skoleholderopplæringen.

Side 17:

De første åra etter 1814.

Side 22:

Omgangsskole i Fåberg etter 1827.

Side 31:

Rekruttering av skoleholdere.

Side 44: 

Skolen ved Jevne Glassverk. (Inger Elisabeth Fryjordet)
Fast skole for ansattes barn i mer enn 30 år.

Side 49: 

Marcus Thrane og privatskolevesenet på Lillehammer. (Tore Pryser)
Skarp konkurranse om elevene på 1830- og 40-tallet.

Side 53: 

Frich-skolen. (Øystein Gaukstad)
Stefan Frich (død 1927) drev egen friskole med inntil 60 barn mellom 6 og 16 år i samme rom samtidig.

Side 56: 

Andre privatskoler.

Side 59: 

Nedlagte skoler i Fåberg kommune. (Erling Linberg)
Oversikt over de 15 skoler som med tiden er nedlagt i det gamle Fåberg.

Side 71: 

Døsgrendens skole. (Inger Elisabeth Fryjordet)
Utviklingen fra omgangskole til en liten rodeskole, som i tidens fylde ble nedlagt.

Side 75: 

Lillehammer folkeskole fram til 1954. (Jan H. Olstad)
Lillehammers eneste barneskole fra 1841.

Side 86: 

Erindringer fra Lillehammer folkeskole. (Hans G. Andresen)
Minner fra 7 år som elev og 41 år som lærer og rektor.

Side 94: 

Skoleforsømmelser, barnearbeid og levekår på 1800-tallet. (Tore Pryser)
Holdninger til, og problemer med, skolen blant barn og foreldre.

Side 100: 

Kvinner inn i skolen. (Tora Kamstrup Fyksen)
Fra 1870 rykket kvinner inn som lærere som følge av skolevekst og kvinnesaksarbeid.

Side 109: 

Skoler i Lillehammer kommune. (Erling Linberg)
Skoler i den gamle Fåberg kommune som fremdeles er i drift.

Side 119: 

En hundreåring minnes sin skolegang. (Åse Berit Ouren)
Anna Torgersrud (f.1890) beretter om skolegang på Søre Ål.

Side 121: 

Framhaldsskolen i Lillehammer og Fåberg. (Eldri Jordal)
Fåberg fortsettelsesskole eksisterte fra 1914 til 1970.

Side 128: 

Lærere erindrer fra krigens dager Lærerstriden og Kirkenes-ferda. (Ole Innset)

Side 133: 

Erindringer fra Lillehammer folkeskole 1940-45. (Hans G. Andresen)

Side 136: 

Fra 7-årig folkeskole til 9-årig enhetsskole. (Audun Gjermstad)
Lillehammer var blant de seneste kommuner som innførte ungdomsskolen. Årsakene gjengis her.

Side 141: 

Linjer i grunnskolens utvikling gjennom 250 år. (Harald Thuen)
En generell gjennomgang av skolens historie i Norge.

Side 148: 

Grunnskoler i Lillehammer kommune i 1991.
Presentasjon av skolene som er i bruk i utgivelsesåret med bilder og antall elever.

Side 157: 

Fåberg Historielags arbeid i 1991.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv