Innholdsfortegnelse for årbok 10 - 1990

Side 11:

Hardlandsveien (Ivar Skjellerud f. 1915)

Side 19:

Fåberggata (Finn Dahl f.1931)

Side 25:

Gamlegata (Odd Evenrud f.1927)

Side 28:

Tomtegata (Thorleif Imerslund f.1912)

Side 33:

Storgata (Karen Kirkeby f.1906)

Side 36:

Raabehjørnet (Eystein Raabe f.1908)

Side 39: 

Thvetesgate (Pål Kraby f.1932)

Side 45: 

Løkkegata (Bjarne Hansen f.1905)

Side 47: 

Busmoen (Eystein Sigurdsson f.1925)

Side 51: 

Sverige (Kåre Syversen f.1922)

Side 54: 

Berget (Sigurd Hermanrud f.1923)

Side 59: 

Vingnes (Martin Ramberg f.1919)

Side 63: 

Nordseterveien (Anne-Cath.Vestly f.1920)

Side 71: 

Haugsgården i 1930-årene (Johs.Haug f.1931)

Side 75: 

Johan Halmrast (1866-1912). (Tora Kamstrup Fyksen)
Journalisten og salmedikteren fra Lillehammer.

Side 81: 

Kampen om Onsum. (Ann-Karin Norman)
Rettssaken om Onsum mellom sorenskriver Møinichen og Gulbrand Onsum i 1812.

Side 91: 

Da Vingrom hadde dampskipsanløp. (Tord Rindal)
Dampskipet «Lillehammer» gikk daglig mellom Gjøvik og Kopperberget i hele den isfrie sesongen.

Side 95: 

Kommunesammenslåinga av Lillehammer og Fåberg. (Svein Amblie)
Tilnærmingsprosessen som førte til gjenforeningen i 1964.

Side 113: 

834 dro til Holstein, 619 kom tilbake. (Rolf Rasch-Engh)
25% av fåbergingene som var vaktvernsoldater i Holstein 1758-63 døde av sykdom.

Side 121: 

Nøds- og krigsårene 1808-1814. (Anita Smestad)
Om nøden i Fåberg, og fåberginger i krigen mot svenskene, basert på brev hjem.

Side 139: 

Styrkede bånd over Nordsjøen. (Ola Matti Mathisen)
Britenes kamper rundt Lillehammer i 1940.

Side 143: 

Løytnanten som svømte i Lågen. (Ola Matti Mathisen)
Daværende løytnant G.P.C.Vallances opplevelser i 1940.

Side 144: 

Charles døde på Sandvoll. (Ola Matti Mathisen)
Charles Bryan mistet livet under slaget ved Storhove i 1940.

Side 147: 

Skulle hatt Victoriakorset. (Ola Matti Mathisen)
Om Eiliv Iversens innsats sammen med britene i 1940.

Side 153: 

Tyskernes kamp ved Lillehammer. (Kristian Hosar)
Hvordan tyske soldater opplevde kampene rundt Lillehammer, basert på dagbøker til general Pellengahr og menig Silla.

Side 163: 

Fåberg Historielags arbeid i 1990.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 51 31 6
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Delta i høstens aktiviteter

Historielaget er i full gang med høstens aktiviteter. Bli med på de lokalhistoriske seminarene på biblioteket og kom på lanseringa av årbok 38 på kirkesenteret 3. november.

Les mer om Delta i høstens aktiviteter

Lederens arkiv