Innholdsfortegnelse for årbok 10 - 1990

Side 11:

Hardlandsveien (Ivar Skjellerud f. 1915)

Side 19:

Fåberggata (Finn Dahl f.1931)

Side 25:

Gamlegata (Odd Evenrud f.1927)

Side 28:

Tomtegata (Thorleif Imerslund f.1912)

Side 33:

Storgata (Karen Kirkeby f.1906)

Side 36:

Raabehjørnet (Eystein Raabe f.1908)

Side 39: 

Thvetesgate (Pål Kraby f.1932)

Side 45: 

Løkkegata (Bjarne Hansen f.1905)

Side 47: 

Busmoen (Eystein Sigurdsson f.1925)

Side 51: 

Sverige (Kåre Syversen f.1922)

Side 54: 

Berget (Sigurd Hermanrud f.1923)

Side 59: 

Vingnes (Martin Ramberg f.1919)

Side 63: 

Nordseterveien (Anne-Cath.Vestly f.1920)

Side 71: 

Haugsgården i 1930-årene (Johs.Haug f.1931)

Side 75: 

Johan Halmrast (1866-1912). (Tora Kamstrup Fyksen)
Journalisten og salmedikteren fra Lillehammer.

Side 81: 

Kampen om Onsum. (Ann-Karin Norman)
Rettssaken om Onsum mellom sorenskriver Møinichen og Gulbrand Onsum i 1812.

Side 91: 

Da Vingrom hadde dampskipsanløp. (Tord Rindal)
Dampskipet «Lillehammer» gikk daglig mellom Gjøvik og Kopperberget i hele den isfrie sesongen.

Side 95: 

Kommunesammenslåinga av Lillehammer og Fåberg. (Svein Amblie)
Tilnærmingsprosessen som førte til gjenforeningen i 1964.

Side 113: 

834 dro til Holstein, 619 kom tilbake. (Rolf Rasch-Engh)
25% av fåbergingene som var vaktvernsoldater i Holstein 1758-63 døde av sykdom.

Side 121: 

Nøds- og krigsårene 1808-1814. (Anita Smestad)
Om nøden i Fåberg, og fåberginger i krigen mot svenskene, basert på brev hjem.

Side 139: 

Styrkede bånd over Nordsjøen. (Ola Matti Mathisen)
Britenes kamper rundt Lillehammer i 1940.

Side 143: 

Løytnanten som svømte i Lågen. (Ola Matti Mathisen)
Daværende løytnant G.P.C.Vallances opplevelser i 1940.

Side 144: 

Charles døde på Sandvoll. (Ola Matti Mathisen)
Charles Bryan mistet livet under slaget ved Storhove i 1940.

Side 147: 

Skulle hatt Victoriakorset. (Ola Matti Mathisen)
Om Eiliv Iversens innsats sammen med britene i 1940.

Side 153: 

Tyskernes kamp ved Lillehammer. (Kristian Hosar)
Hvordan tyske soldater opplevde kampene rundt Lillehammer, basert på dagbøker til general Pellengahr og menig Silla.

Side 163: 

Fåberg Historielags arbeid i 1990.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv