Innholdsfortegnelse for årbok 9 - 1988

Side 9:

Kvinneliv og kvinnekår. (Marit Hosar, Kirsti Krekling og Anita Smestad)
Særlig fra bondesamfunnet, fra århundreskiftet til den andre verdenskrig. Hovedinformanter: Sigrid Frydenlund, Eva Høstmælingen, Jenny Olaussen og Kristian T.Rindal.

Side 33:

Fra Dovrefjell til Fåberg. (Tora Kamstrup Fyksen)
Marit Kongsvold fra Drivdalen, født 1816, ble gift med Simen Vedum i Fåberg.

Side 39:

To kvinneskjebner fra 17-1800-tallet. (Rønnaug Bleken Ruud)
Inge Amundsdatter Ersgaard (f.1763) og svigerdatteren Berit Erichsdatter Opjordet (f.1781) ble begge gift til Nordre Blegen i Rudsbygd; den ene gudfryktig og arbeidsom, den andre vakker, men ondskapsfull.

Side 47:

Et liv i slit og fornedrelse. (Anita Smestad)
De dramatiske historiene om legdkjerringa Mari Smerud, som døde i 1883 105 år gammel, og mora, Anne Holmsdatter Smerud.

Side 61:

Språkforskar i København.  (Einar Leland)
Mari Smeruds barnebarn Anton Laurentius Larsen (1827-1888), som arvet og solgte storgard i Orkdal for å ofre seg for filologien.

Side 65:

En av de siste budeiene i Fåberg. (Jan Vidar Lie Pedersen)
Josefine Rønningen (f.1893) var i tjeneste på Nordhove i 37 år.

Side 73: 

Sæterarbeid i 1870- og 80-åra. (Karen Storsveen)
Om budeielivet i Fåberg vestfjell, fortalt i 1948.

Side 79: 

Trollkjerringa på øver-Bratlien. (Inger Elisabeth Fryjordet)
Ei 150 år gammel historie fra Døsen.

Side 81: 

Byens eneste «offentlige kvinne». (Ola Matti Mathisen)
Margit Haslund (d.1963) var Lillehammers og Norges første kvinnelige ordfører.

Side 85: 

Gina Borchgrevink. (Ola Matti Mathisen)
Dyrevennen og kvinnesakskvinnen fra Hougnersgate.

Side 89: 

«Kondisjonerte» på bar bakke. (Johanne Sivertsen)
En beretning om søstrene Karen og Sofie Gundersen, basert på deres brev fra 1870-årene.

Side 97: 

Hard vaskejobb på jernbanen. (Karen Bleken)
Tea Iversen (f.1891) fra Auggedalen forteller om et slitsomt liv.

Side 101: 

Kvinner i arbeid gjennom 100 år. (Marit Hosar)
15 fotografier med utfyllende kommentarer av og om kvinnelige yrkesutøvere.

Side 113: 

Kvinne-fotografene. (Kristian Hosar)
Josephine Grundseth, Charlotte Barth og Alvilde Torp var fremtredende fotografer på Lillehammer. I tillegg 13 Lillehammer-bilder fra Barths samlinger.

Side 128: 

Om liv og død i Fåberg på 1700-tallet. (Yngve Nedrebø)
Historisk demografi, basert på kirkebøkene.

Side 141: 

Lillehammer lense. (Ole H. Rønningen)
Et viktig ledd i fremdrift og levering av skogsvirke fra 1856 til 1969.

Side 155: 

«Sagkar» – en hederstittel. (Arnold Busch og Ole H.Rønningen)
Historien om Lillehammer Dampsag fra starten i 1876.

Side 165: 

Samarbeid om støtteordninger. (Ola Matti Mathisen)
Understøttelseskassen som de ansatte på Lillehammer Dampsag etablerte i 1896.

Side 168: 

Fåberg Historielags arbeid i 1988.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv