Innholdsfortegnelse for årbok 8 - 1987

Side 11:

Bygutt i små kår. (Håkon Eng - f. 1907)
Oppvekst i Fossveien i Lillehammer som «bedrestilt fattig».  Om byens to kinoer.

Side 21:

Barndom i Saksumdal. (Olav Hovland - f. 1901)
Om kosthold og helse, familiesamhold og arbeid på en mindre gard.

Side 35:

Barndomsminner fra et husmannsbruk. (Gunda Lie - f. 1913)
Harde materielle oppvekstkår i husmannsheimen Rønningen i Rudsbygd.

Side 47:

Livet på Lysgaard. (Anine Wollebæk Slaatto - f. 1899)
En privilegert oppvekst i store forhold, men slett ikke bare problemfri. Også om skolegang og fester.

Side 63:

Musikforeningen – en institusjon i Lillehammer. (Bjørn-Petter Finstad)
Lillehammer Musikforening 125 år – «en eksklusiv forening» som er blitt «demokratisk» med årene. Dirigent: Edv.Dahlsveen.

Side 83:

Vingnes-musikerne i med- og motgang. (Ole H.Rønningen)
Vingnes Musikkforening 100 år, med topper og bølgedaler.

Side 93: 

«Bræin-musikken». (Odd Rise Rudin)
Fåberg Musikkforening 100 år, preget av familien Bræin.

Side 103: 

Ålværingenes musikanter. (Ola Matti Mathisen)
Aal Musikkforening gjennom nesten 75 år, med Leif Ødegård som dominerende skikkelse.

Side 113: 

Knutepunktet Kopperberget. (Oddmar Moen)
Et historisk oversyn over bydelen i Lillehammer «hvor land- og vanntransporten ombyttes»: skipsfart, varetransport, «sunding» og folkeliv.

Side 144: 

Fåberg Historielags arbeid 1987.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv