Innholdsfortegnelse for årbok 7 - 1986

Side 8:

Den store folkevandringa. (Ole H.Rønningen og Ole O.Moen)

Utvandringen fra Fåberg og Lillehammer 1837-1937 dokumentert med kart og tallmateriale. 

Side 40:

Glassblåserfamilie fra Vingrom den første som dro. (Inger Elisabeth Fryjordet og Ola Matti Mathisen)

Familien Laumann fra Jevne glassverk i Vingrom reiste til Iowa i 1837 og -39. Beretningen om familiens skjebne i krig og fred. 

Side 66:

Fra Fåbergs bakker til de vide prærier. (Ola Matti Mathisen)

Oppfølging av enkelte emigranter: Familien Michelet fra Lillehammer, Anette Stenberg fra Paulsrud under Randgård, Martinus Besserud fra Fåberg, familien Brenden fra Jørstadmoen, Ole Syverson fra Onsumbrenden, Ole Kval fra Saksumdalen, Jenny Aspelund fra Nordseterveien og Oscar Fjeld fra Vingrom. 

Side 87:

Fra kvegfart til luksusreise. (Anita Smestad)

Reisen over havet, linjer og agenter. En beretning basert på Vingrom-kvinnen Petronelle Nielsens dagbok fra 1860. 

Side 97:

Et håndslag til landsmenn «over there». (Pål Espolin Johnson)

Anders Sandvigs gave til Vesterheim-muséet i Decorah, Iowa.

Side 103:

Fra Simenstuen, Øvre Jørstad, til Amerika. (John A. Christianson)

En norsk-amerikaner skriver om sin slekt fra Jørstad og Brøttum. 

Side 110: 

Lillehamringen som ble sheriff i ville vesten. (Henry Nordstrøm)

Hilarius Nicolai Solberg fra Mathisens gate ble sheriff i La Crosse, Wisconsin. 

Side 116: 

Brevet heim. (Arnfinn Engen)

Amerika-brevene som historiske kilder, med særlig omtale av brev fra Bræin, Ulland og Lier.

Side 127: 

Kulturkontakt og identitet. (Cæcilie Stang)

Redaktøren og sagaskriveren Johan Ovren fra Fåberg, som bodde i Eau Claire, Wisconsin. 

Side 133: 

Skrev med kjærlighet om norsk utvandring. (Karen Bleken)

Professor Theodore Blegen fra Minnesota skrev hovedverkene om norsk emigrasjon til Amerika. 

Side 138: 

Fåberginger i Canada. (Kristian Hosar)

Skjebnen til tre fåberginger som utvandret til Canada: Martin Holme, Hans Bræin og Hans Knutrud. 

Side 147: 

Det lokkende landet sett fra Rudsbygd. (Ole H. Rønningen)

Fortellinger om slektninger og bygdefolk som reiste over, både til suksess og tragedier. 

Side 157: 

Den amerikanske borgerkrig 1861-65. (Anita Smestad)

Minst en fjerdedel av fåberginger i USA i 1861 deltok som frivillige i borgerkrigen på Nordstatenes side. 

Side 163: 

Et lite Fåberg i Minnesota. (Ola Matti Mathisen)

Rindal i Minnesota med Faaberg kirke; opprinnelig bygget av folk fra Vingrom og Saksumdal. 

Side 169: 

En kirkegård på prærien. (Ola Matti Mathisen)

«Faaberg Cemetery» i Wisconsin; engang en «norsk» gravplass. 

Side 172: 

De som forsvant. (Anita Smestad)

Om tre representanter for alle de som ikke gjorde det godt i det nye landet. 

Side 175: 

Den lange vegen til Trøndelag og attende. (Kirsti Krekling)

En Fåberg-families utflytting til Nord-Trøndelag, og kampen for å livnære seg der og i Gudbrandsdalen. Liste over folk som flyttet fra Fåberg til Nord-Norge 1823-1857. 

Side 181: 

Fåberg Historielags arbeid i 1986. 

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv