Innholdsfortegnelse for årbok 5 - 1983

Side 9:

Før turistene kom. (Knut Ramberg)

Samferdsel og reisende i distriktet før midten av 1800-tallet. 

Side 15:

Derfor kom de. (Brynjulf Handgaard)

Hva som gjorde Lillehammer til en kjent turistby, hvilke turister som kom hit, og hvorfor. 

Side 39:

Samferdselslinjer før og nå. (Johan A.Vogt)

Hvordan natur og topografi bestemte trasé-valgene. 

Side 46:

Fra vognmann til taxi-sjåfør. (Jan Vidar Lie Pedersen)

Kjøretøyenes historie i et Lillehammer-perspektiv: fra hestekjerre til limousine. 

Side 55:

Ormsrud Hotel. (Ola Matti Mathisen)

Et av Lillehammers to eldste hoteller, drev fra ca. 1830 til 1.verdenskrig, og som brant i 1982. 

Side 59:

Victoria - sentralt i over et sekel. (Jan Vidar Lie Pedersen)

Byens hotell ved Mesna-brua fra 1873 til i dag.

Side 65: 

Kunstnerhotellet. (Arvid Møller)

Breiseth - dit malerne trakk i «gullalderen». 

Side 69: 

Attåtnæring for gardene. (Anita Smestad)

Om sommergjestene på gardene rundt byen, om gardkonene som tok seg av dem og hva inntektene betydde.

Side 79: 

Gardspensjonatene i Fåberg. (Anita Smestad)

En mer detaljert beskrivelse av pensjonatdriften på 13 garder.

Side 89: 

Hotelleventyret som gikk opp i røyk. (Anita Smestad)

Balberg Turisthotell og sanatorium fra 1870-årene til brannen i 1938.

Side 97: 

Utfartsstedene. (Anita Smestad)

Kaféene rundt byen: Skihytta, Finsveen, Aalborg og Kannik.

Side 101: 

Setergrendene som ble turistsentra. (Ola Matti Mathisen)

Sjusjøen og Nordseter: den førstnevnte tidligst ute i 1880-årene.

Side 111: 

Fra «nattlogi» til konferansehoteller. (Thor Flognfeldt jr. og Brynjulf Handgaard)

I alt 60 turistbedrifter gjennom tidene var i 1983 redusert til 13 tradisjonsrike hoteller og pensjonater. Dette er den samlende historikken. 

Side 123: 

Da Lillehammer hadde flyrute til København. (Erik Kjosbakken)

3 års regulær luftforbindelse på Mjøsisen. 

Side 126: 

Foregangsmannen Karl W.Frisenberg. 

Side 127: 

Endelig kom turistkontoret... (Aud Dalsegg)

Lillehammers turistkontor, fra 1964 og fremover.

Side 131: 

Karneval og bondebryllup. (Torbjørn Mathisen)

Glimt fra turistkontorets virksomhet.

Side 134: 

Turistmosaikk.

Forordet i «Fører for Lillehammer og Omegn» 1925.

Side 137: 

Bønder på bytur. (Halvard Grude Forfang)

Om bondehandlerne Thorstad, Olstad og Bergseng, om Listad-salens møter og dans, og om marken. 

Side 143: 

De Sandvigske Samlinger på Maihaugen. (Fartein Valen-Sendstad)

En sammenfatning av de viktigste trekk i DSS’ historie. 

Side 148: 

Fåberg Historielags arbeid i 1983.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv