Innholdsfortegnelse for årbok 4 - 1982

Side 9:

Gardene som ble borte. (Anita Smestad)

Skinstakrud og Brunlaug lå begge på det som ble Fåberg tettsted, og var eid av klokkerfamilien Bjørnsgaard.

Side 25:

Da vin og kaffe var bannlyst i bryllup. (S. Skappel)

Hvordan Fåberg-lensmannen håndhevet luksusforordningen av 1783.

Side 29:

Fåberg – et tettsted vokser fram. (Jakob E. Ågotnes)

Utviklingen av stasjonsbyen fra 1894 – da jernbanen kom – og til siste krig.

Side 39:

Fra trafikk-knutepunkt til soveby. (Ivar Olstad)

Kommunikasjonenes betydning for Fåberg. Sundskyss og broer, vognmenn og busselskap.

Side 49: 

Foreningslivet på Fåberg tettsted. (Ola Matti Mathisen)

Brunlaug vel og dens betydning for stasjonsbyen.

Side 59: 

Rustad - landets eldste skifabrikk. (Ola Matti Mathisen)

Tre generasjoner Rustad laget 327 000 par ski før nedleggelsen i 1980.

Side 66: 

Mart’ns-Kasper. (Jan Vidar Lie Pedersen)

Kramkaren, kanonfotografen, kunstmaleren og livskunsteren Kasper Martinussen fra Gjøvik og Fåberg.

Side 71: 

Arbeidsoppgavene i husmannstiden. (Martin Voldbakken)

En gjennomgang av årets arbeid på en gard før maskinene kom.

Side 77: 

Slektenes gang på Voldbakken. (Martin Voldbakken)

Om folket på husmannsplassen Voldbakken under Søre Jørstad.

Side 79: 

Arbeidersamvirke i Rudsbygd før århundreskiftet. (Ole H.Rønningen)

Rudsbygden og Baklien Arbeiderforening, som mante til sparsommelighet og solidaritet, ikke revolusjon.

Side 84: 

Embedsmenns hager i Fåberg. (Anine Wollebæk Slaatto)

Hagene på Lysgaard, Onsum, Nordre Lunde og Fåberg prestegård.

Side 91: 

Gamle gardshager. (Anita Smestad)

«Almuens» hager i Fåberg: Humle, kjøkkenhage, tobakk, frukt og bær. Lysthus og prydtrær.

Side 111:

Skytterstrid med politiske undertoner. (Ola Matti Mathisen)

Lillehammer Skytterlags 120-årsjubileum, med vekt på begivenhetene i 1882.

Side 117:

Lillehammer Sparebank - praktbygg i en småby. (Ole Rønning Johannese)

Hvordan byens storstue ble til i 1890-årene.

Side 123:

Minner om store stunder i Banken. (Anine Wollebæk Slaatto)

Dansefester, revyer og konserter fra 1899 til i dag.

Side 129:

Byens glade festlokale. (Håkon Eng)

Ball og revyer i Banken.

Side 133:

Husker du Ungdomskveldene? (Odd Grythe)

Etterkrigstidens foredragskvelder med kunstneriske innslag.

Side 137:

Gamle åklær i Fåberg. (Marie Helen Lundgaard)

39 åklær fra Fåberg var med på Gudbrandsdalens Husflidsforenings utstilling i 1981.

Side 140:

Fåberg Historielags arbeid i 1982.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv