Innholdsfortegnelse for årbok 2 - 1980

Side 9:

Landets eldste grunneierlag. (Oscar Besserud)

Historikk om Fåberg Østsides Jakt- og Fiskeforening ved 100-årsjubiléet.

Side 17:

Avtalen om Fåberg Østfjell enestående i Norge? (Ola Matti Mathisen)

1969-avtalen med Staten om anerkjennelse av privat eiendomsrett og FØJFs disposisjonsrett til jakt og fiske.

Side 21:

Bjønnjakt i Vestfjellet. (Olav Hovland)

Om drivjakt på bjørn ved Skjellbreia i 1865, og ved Sjoghaugen i 1902.

Side 25:

38 ulver avlivet i Fåberg i en 80-årsperiode. (Ola Matti Mathisen)

Aksel Hattestads jakt-statistikk fra slutten av 1700-tallet og fremover.

Side 29:

Jakt på skogsfugl og hare i 1930-årene. (Per Engh)

Beretning fra småviltjakt i de bynære skogsområdene.

Side 33:

Da 50 tiurer spiste blåbær på samme flekken. (Ola Matti Mathisen)

Intervju med Ivar Aasen fra Nordre Ål om småviltjakt i hans ungdom.

Side 37: 

Revelaget i Lillehammer. (Espen Linberg)

Om «revekrigen» i 1950-årene – og «Revejaktvisa».

Side 41:

Jakthunder i Lillehammer. (Espen Linberg)

Historikk om fugle-, hare- og elghunder knyttet til Lillehammer og omegns jeger- og fiskerforening.

Side 47:

Lågåsildfisket. (Espen Linberg)

Historikk og betydning, fiskemåter og salg.

Side 53:

Ørretfisket i teinlaget. (Espen Linberg)

Opptil 20 teiner fra Hølsauget til Hunderfossen fram til reguleringen på 1960-tallet. Teknikk og omfang.

Side 57:

Mesnaelvas navn. (Ola Matti Mathisen)

Gjennomgang av navn på fosser og høler ved hjelp av Gustav M. Norman og Edvard B. Olsen.

Side 61:

Mesnaelva. (Thorleif Imerslund)

Om fiske og regulering av Mesnaelva. Anekdoter om kjentfolk langs elva.

Side 73: 

300 år lang tvist om grensen mot Ringsaker. (Ola Matti Mathisen)

Striden om fisket i Stuva mellom Melsjøen og Kroksjøen.

Side 77:

Reinaråket – kulturminne fra Fåberg til fjells. (Ola Matti Mathisen)

Vandring med Oscar Besserud fra Besserudgrenda gjennom Gropmarka til Reinsvatnet.

Side 83:

Reinsvatnet ble kjøpt av Kongen i 1726. (Ola Matti Mathisen)

Fiske i og rettighetsstrid om Reinsvatnet.

Side 87:

Er du itte fornøgd med årsmøtet?  (Sverre Høstmælingen)

Anekdote fra årsmøte i FØJF.

Side 89:

Fisket var hans liv...  (Ola Matti Mathisen)

Om Johannes Farveriet, storfisker i Reinsvatnet og Lågen, som døde i 1958.

Side 93:

Oppsynstjeneste dengang folk var mindre lovlydige. (Sverre Høstmælingen)

Et 40-årsminne fra tiden om oppsynsmann.

Side 97:

Fjelloppsynsmannen – en viktig person for skog, vilt og fisk. (Espen Linberg)

Intervju med Arnulf Lund og Arne Finsveen, oppsynsmenn på hhv. vest- og østsiden.

Side 101:

Vi må fremme jakt- og fiskemulighetene. (Ola Matti Mathisen)

Intervju med Oddmund Rugsveen, formann i FØJF.

Side 105:

Okkupasjonstiden – neste store oppgave. (Ola Matti Mathisen)

Intervju med Anita Smestad om neste års årbok.

Side 109:

Fornem villaarkitektur i Lillehammer. (Ole Rønning Johannesen)

Særlig om Magnus Poulssons og Arnstein Arnebergs villaer.

Side 116:

Små endringer, stor skade. (Willy Sveen)

Arkitektens vurderinger ut fra Lillehammers sentrums- og bevaringsplan. Mange illustrasjoner med kommentarer.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Høsten nærmer seg

En varm og god sommer går mot hell. Og historielaget har fått være med på mye spennende i år. Vi deltok på seterstevne på Kaussetra på Nordseter og vi var med på åpninga av den nye Terrassen. Begge steder fikk vi solgt bøker og vervet nye medlemmer.

Les mer om Høsten nærmer seg

Lederens arkiv