Krigsgravgruppa

Forslag til monument med navn på krigsfanger som døde på Jørstadmoen 1942-1945. Illustrasjon: Sivilarkitekt Jenny Turesson Svendsen, Arkitektkontoret Streken AS. Etter oppfordring fra generalmajor Ole Rønning (f. 1930) oppnevnte Fåberg og Lillehammer historielag høsten 2016 ei gruppe med mål å arbeide for å få plater med navn på de 954 krigsfangene (927 sovjetiske, 25 jugoslaviske og 2 trolig polske) som er gravlagt på Jørstadmoen 1942-45. Med i gruppa er nevnte Ole Rønning, Terje Moringen, Nina Grøseth Skurdal og Jostein Valved fra historielaget, Arne L. Ellingsen fra Forsvarsbygg og Tom Marius Aamodt fra Jørstadmoen leir (Cyberforsvaret). Gruppa hadde 5. april 2017 et møte på Jørstadmoen med lederen for Krigsgravtjenesten i Kulturdepartementet Per-Otto Gullaksen.

Historielaget sendte 10. okt. 2017 et forslag til Krigsgravtjenesten i Kulturdepartementet (Forslag - Presentasjon).

Gruppas – og historielagets – oppgave framover er å være pådriver med tanke på statlig bevilgning til å få satt opp minnesmerket med navnetavler og andre tiltak som bør skje på den sovjetiske krigsgravplassen på Jørstadmoen.

Kontaktperson: Jostein Valved ( , tlf 924 03 233)

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 51 31 6
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Bli med i historielaget!

Vi har nå bortimot 500 medlemmer – men vi har også plass til deg. Vi holder deg oppdatert på lokalhistorien ved å arrangere lokalhistoriske seminarer i løpet av vinteren og vi gir ut medlemsbladet Nytt om Gammelt. Vi arrangerer også medlemsturer til ulike steder i og utenfor kommunen. Med orienteringer om de stedene vi besøker.

Les mer om Bli med i historielaget!

Lederens arkiv