Informasjon og nyheter

Fåberg og Lillehammer historielag har som formål å ta vare på og formidle den lokale historien for vår kommune.
Laget ble stiftet i 1929 med tanke på å utgi ei bygdebok for Fåberg. Dette arbeidet resulterte i Hattestadmanuskriptene, grunnlaget for ei bygdebok som aldri ble gitt ut (disse verdifulle notatene finner du på hjemmesida vår.) Etter å ha ligget brakk en del år, tok Anita Smestad opp igjen arbeidet i 1977. Da begynte laget å gi ut ei årbok, en tradisjon som er fulgt opp årlig. Her blir mye lokalhistorisk stoff presentert. Går du inn på menyvalget Bøker vil du finne lenker til et navneregister og et sakregister for alle årbøkene. Kanskje finner du akkurat det du er ute etter?

Historielaget har i løpet av disse årene gitt ut mange andre bøker. Ei praktbok om setrene i kommunen kom ut i 2017. Ellers er det gitt ut bøker om husmannsplassene i Fåberg, om dialekta vår og om gatenavnene i Lillehammer. Du finner oversikt over alle bøkene under menyvalget Bøker her på hjemmesida vår. Der er det også en nettbokhandel, der du kan bestille bøkene. Medlemmer av historielaget får bøkene til redusert pris.

Bli med i historielaget og få med deg interessante medlemsturer eller lokalhistoriske seminarer med ulike temaer på biblioteket/Litteraturhus Lillehammer.

Ta kontakt med oss på hvis du lurer på noe!

Kveldsseminar om den offentlige helsetjenesten

Historielaget ønsker velkommen til nytt kveldsseminarer på biblioteket onsdag 13.3.2024 kl. 18.30 med foredrag ved Svein Amblie med fokus på boforhold, levesett, helse og utviklingen innen den offentlige helsetjenesten gjennom århundret. Hvilke sykdommer dominerte og hvordan foregikk behandling og bekjempelse av disse.

Kveldsseminar om den offentlige helsetjenesten

Regnskap 2023 og budsjett 2024

Som tidligere annonsert i Nytt om gammelt og på nettsida skulle regnskap for 2023 og budsjett for 2024 legges ut på nettsida så fort det ble klart. Dette er nå klart, og dokumentene finnes under menyen "Lagsdokumenter".

Regnskap 2023 og budsjett 2024

Årsmøtet 2024

Historielaget fortsetter sin tradisjon med å ha årsmøtet ute i grendene. Nå er turen kommet til Fåberg tettsted, og søndag 10. mars kl. 17 blir det årsmøte på Fåberg menighetshus, Brunlaugsbakken, Fåberg.

Årsmøtet 2024

Kveldsseminar om Gestapo

Historielaget ønsker velkommen til nytt kveldsseminarer på biblioteket onsdag 28.2.2024 kl. 18.30 og temaet er «Gestapo i Lillehammer og Gudbrandsdalen». Foredragsholder er Tore Pryser, professor i historie ved Høgskolen i Innlandet. Han har gitt ut en rekke bøker med tema fra 2. verdenskrig, herunder lokalhistorie i tilknytning til Lillehammer og Gudbrandsdalen.

Kveldsseminar om Gestapo

Drama i dalen, bind 2

Historielaget har nå inngått avtale med Ingunn Pedersen om å selge restlageret av "Drama i dalen" bind 2. Forfatter er Jan Vidar Lie Pedersen og boka kom ut i 2008. Jan Vidar Lie Pedersen (1951 – 2012) var forfatter, lokalhistoriker og journalist. Som lokalhistoriker bidrog han i mange av årbøkene til historielaget både som medlem i redaksjonskomiteen og som skribent.

Drama i dalen, bind 2

Kveldsseminar om mattradisjoner

Historielaget ønsker velkommen til det første av tre kveldsseminarer i vårsesongen 2024. Det er på biblioteket 31.1.2024 kl. 18.30 og temaet er «Mat på museum, mat i Gudbrandsdalen».

Kveldsseminar om mattradisjoner

Flere sider:

Det skjer:

08.06.2024, kl. 0900:
Sommertur med buss til Ringebu Prestegård, avreise kl. 9 fra Lurhaugen. Sett av dagen, mer info kommer.

Lederen har ordet

Årsmøte

I år møtes vi alle på Fåberg Misjonshus 10. mars kl. 17.00. Etter årsmøtesakene får vi et kåseri om Fåberg tettsted ved Harald Thoresen.

Les mer om Årsmøte

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA