Fåberg og Lillehammer Historielag
Postboks 331
2602 Lillehammer

Hattestadmanuskriptene


Folkehøyskolelærer Aksel Hattestad fra Vingrom laget i 1962-1963 manuskripter til et bokverk om gardene i Fåberg. Dette ble aldri utgitt, men hans maskinskrevne manuskripter finnes fortsatt i historielagets arkiv som er å finne på Opplandsarkivet avd. Maihaugen i Lillehammer. Der finnes også mye av bakgrunnsmaterialet Aksel Hattestad brukte da han skrev disse manuskriptene.
I samarbeid med Opplandsarkivet har vi hatt en dugnad for å få skrevet disse inn på data og lagt de ut her på våre hjemmesider. Hattestad skrev et manuskript for hvert gårdsnummer og tabellen nedenfor inneholder alle gårdene i Fåberg i alfabetisk rekkefølge med gårdsnummerene i parentes. En del gårdsnummer mangler i Aksel Hattestad manuskript eller finnes omtalt under andre gardsnummer.
Aksel Hattestad skrev også et forord til manuskriptet som vi også har lagt ut.

OBS: Vi gjør oppmerksom at disse manuskriptene er skrevet for flere tiår siden ut i fra det kildegrunnlaget Aksel Hattestad hadde tilgang til. Når man bruker manuskriptene må man være oppmerksom på at dette er en sekundærkilde. Vi vet at noen av manuskriptene inneholder faktafeil og ber derfor brukere om å ta dette i betraktning når opplysningene brukes. Så langt det lar seg gjøre bør en derfor sjekke opplysningene mot andre kilder.

Vi gjør også oppmerksom på at våre avskrifter av manuskriptene ikke er korrekturlest mot originalene etter at de ble skrevet inn på data. Det kan derfor forekomme enkelte skrivefeil oppstått i forbindelse med avskrivingen.

 

Alfsberg (150) Arlien (132) Askjellerud (67) Aspåsen (99) Audenhus nordre (2)
Audenhus søre (1) Aurlien (131) Avskåkålien (47) Bakke (90) Balberg (181)
Berg nordre (107) Berg søre (106) Besserud (179) Bjerke (36) Bjørstad (188)
Bleken nordre og midtre (144) Bleken søre (145) Boleng (29) Bolstad (80) Borud (26)
Bratberg (22) Breiseth (63) Brunlaug (177) Bu (57) Buvollen (153)
Bårdseng (98) Dagsveen (45) Dal nedre (169) Dal øvre (170) Dalby (101)
Dallerud (94) Diket (7) Diserud (157) Døsen (19) Ellingsberg (151)
Ersgård (49) Fagstad (42) Finsveen (46) Fjell (3) Fliflet (129)
Flifletlien (130) Flugsrud (91) Flugstad (139) Fryjordet (16) Furu (24)
Galterud (92) Gaustum (161) Gilberg (14) Gjeiterud (77) Gjørlien (82)
Gruven (160) Grønlien (134) Hage (87) Hammerseng (53) Hattestad (18)
Hauger (8) Hauklien (127) Hindklev (97) Hoknemarka 171) Holen (86)
Holen (142) Holme (52) Holsødegården (141) Holtlien (70) Horn (155)
Hov nordre (28) Hov søre (27) Hoveødegården (175) Hovland (113) Huse (173)
Huset (120) Høgsveen (17) Høstmælingen (85) Håvardslien (136) Isakstuen (174)
Jeistad (187) Jevne (6) Jongerud (158) Jørstad midtre (166) Jørstad nordre (163)
Jørstad søre (164) Jørstad øvre (167) Kastrud (119) Kindlien (20) Kirkerud (159)
Kjetlien (133) Kokslien (137) Kolberg (116) Kolerud (10) Korsrud (149)
Kval (114) Land (143) Langseth nordre (65) Langseth søre (66) Leirhullet (185)
Lekshus (4) Lien (100) Lier (126) Lilleberge (37) Lillehammer (60)
Lilleulland (108) Lunde (39) Lundgård (123) Lysgård (50) Løkken (56)
Menkerud (79) Menkerudengen (81) Mo (5) Myren (102) Mælum (165)
Mælum (23) Mælumsengen (73) Nersveen (13) Nordhove (182) Nordødegården (140)
Nygård (112) Nyhus (62) Nørsteli (118) Onsum (122) Ormerud (104)
Ovren (15) Prestegården (162) Presterud (146) Randgård (51) Ravneberg (34)
Ravnum (35) Reiret (58) Reistad (33) Rindal (105) Rindal nedre (11)
Rindal øvre (12) Rinden (9) Ringsveen (68) Roland (125) Roterud (74)
Roverud (95) Rustad (172) Rustad (44) Rusten (109) Røine (25)
Røislien (83) Rånnerud (121) Saksum (111) Simenrud (138) Skinstakrud (178)
Skjeggestad (40) Skjellerud (55) Skjellerudmoen (54) Skjellerudsveen (72) Skog (176)
Skålien (78) Skårseth (48) Smedsrud (148) Smee (96) Smerud (180)
Smestad (41) Snakhol (156) Sollien (69) Sorgendal (59) Storberget (43)
Storhove (184) Stræte (128) Stuksrud (135) Sundgården (183) Suttestad (61)
Svendsrud (71) Syverud (154) Sæther (88) Sæther (110) Sønsteli (117)
Sørhove (186) Tollersrud (152) Torgersrud (147) Trangerud (89) Tråseth (115)
Tølløvrud (76) Ulland (103) Vedum (124) Veltlien (84) Veltsæterengen (75)
Vingnes (31) Vottestad (21) Øversveen (64) Øvstedal (168) Øyjordet (32)
Øyre (30) Ånnerud (93) Åsen (38)    

Enkelte av gårdene i tabellen ovenfor er også kjent under andre navn eller andre navn har vært brukt i tidligere tider. Nedenfor finnes en tabell med alternative gårdsnavn og de tilsvarende gårdsnummerene.

Blakrusten (109) Boro (26) Ersgård nedre (57)  Finsveen (76) Gurustad (176)
Hammer (60) Lien (130) Lillebakke (96) Lillebolstad (89) Lillelien (84)
Lilleravnum (32) Lillerindal (105) Menkerudsveen (79) Midtjørstad (166) Moen (54)
Nordlien (118) Roa (64) Skikstad (40) Solberg (185) Stutshoved (135)
Sveen (1) Sveen (104) Sørhove nedre (184) Sørlien (117) Urlien (131)
Ødegården (93) Ødegården (100) Øverjørstad (167) Åmot (9) Åsen (99)

For å kunne lese disse dokumentene trenger du gratisprogrammet Adobe Reader. Dersom du ikke har det installert på din maskin kan du laste det ned ved å klikke på Adobe Reader logoen under.
 

Copyright © 2006-2016 - Fåberg og Lillehammer Historielag - med enerett.
 
Valid XHTML --  Valid CSS --  Webmaster