Fåberg og Lillehammer Historielag
Postboks 331
2602 Lillehammer

Nyheter og litt om historielaget


Hjelpere

Historielaget driver en ganske omfattende virksomhet. I den forbindelse var det ønskelig om vi kunne få et ”korps” av hjelpere. Det vil bl.a dreie seg om boksalg, stå på stand, arbeidet med utsendelse av ”Nytt om Gammelt” og hjelp under gjennomføring av lagets turer.

Fra Utsiktsbakken i Lillehammer - "det klassiske lillehammermotivet".

Lokalhistoriske kveldsseminarer

Siden høsten 1999 har Høgskolen i Lillehammer og historielaget samarbeidet om kveldsseminarer i lokalhistorie. Seminarene holdes på Høgskolen i Lillehammer. Det er fri adgang til disse arrangementene som er åpne for alle interesserte. Denne sesongens program finnes under menyvalget ”Kveldsseminarer”.

Vandringer

Fåberg og Lillehammer Historielag arrangerer hver sommer markdager/vandringer. De siste årene er det blitt arrangert medlemstur til de nedlagte skolestedene i kommunen. I forbindelse med husmannsprosjektet ble det arrangert tur til husmannsplasser i Rudsbygd.

På Jørstadmoen har det vært vandring fra K-leiren og russerkirkegården til hovedporten, ei vandring med vekt på Jørstadmoens historie som militær ekserserplass, fangeleir og sambandsskole.

Strekningen Sundgården til Brunlaug har også vært tema for vandring, det samme har Nordseter, Fåberg tettsted,  Mesnasaga og Berget. Historielaget har også hatt utflukt til nabokommunene, blant annet Auggedalen hvor Gausdal Historielag var vertskap på Ulsrud gard.

Laget trekker inn lokalkjente krefter i disse vandringene. I 2006 gikk den første vandringen fra Lilletorget til Søndre Park, mens vandringen i 2007 gikk rundt på Berget. Denne vandringen ble avsluttet i Torstadbua hvor det var kåserier om skipstrafikken på Mjøsa og om DS Lillehammer som gikk sin jomfrutur i 1908. Båten ble nedrigget og brukt som lekter fra 1934.

Kulturstiene

Fåberg og Lillehammer Historielag har medvirket under planleggingen og etableringen av to kulturstier i kommunen. Den første kulturstien ble anlagt mellom Fåberg kirke og Drotten. Stien går over Jørstadhøgda, og flere samarbeidspartnere gjorde det mulig å få stien ferdig før vinterlekene i 1994.

Den andre kulturstien går langs Mesnaelva fra badedammen og ned til Strandtorget. Langs begge stiene er det satt opp informasjonstavler som gir vandrerne opplysninger om det miljøet de ferdes i.

Mesna kultursti var en jubileumsgave til Lillehammer kommune ved 175-årsjubileet. Giverne var "Sammen for Lillehammer", Mesna Rotary, Mesna Kraftselskap og historielaget. Dessverre er hærverket på informasjonsstavlene langs denne stien blitt omfattende. Historielaget vil delta i arbeidet med å restaurere Mesna Kultursti.

Copyright © 2006-2018 - Fåberg og Lillehammer Historielag - med enerett.
 
Valid XHTML --  Valid CSS --  Webmaster